Missing snippet.

World Animal Protection sätter djuren i fokus under Almedalsveckan

Nyheter

Under Almedalsveckan i Visby anordnar World Animal Protection Sverige i tre seminarier om djurvälfärd. Vi kommer att debattera djurens situation med politiker, jägare, forskare och miljöorganisationer.

Två får på en äng, Almedalen 2023.

Seminarium 1

Vad gör politikerna för djuren?
Tid: Onsdag 28 juni, kl. 13.30–14.30
Plats: E-huset, Entré Cramérgatan 3, Sal E35 

Under det första seminariet får politiker från riksdagspartierna svara på vad de gör för djuren. Hur ser de egentligen på djurens situation i dag och vilka visioner har de inför framtiden?

Seminarium 2

Är det dags att uppdatera vår syn på vilda djur? 
Tid: Torsdag 29 juni, kl. 16.30 –17.30
Lokal: B22, Cramérgatan 3

Hur bör vi människor egentligen förhålla oss till de vilda djuren i naturen? Det är utgångspunkten för en paneldiskussion med WWF, Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet.

Seminarium 3

En planet i kris: Hur drabbas djuren av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald?
Tid: Fredag 30 juni, kl. 15.30 –16.30 
Lokal: E30

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två av planetens största hot. Vi diskuterar vad de här utmaningarna betyder för vilda djur i Sverige, med WWF, Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet och forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Ingen föranmälan behövs men kom gärna i tid eftersom antalet platser är begränsat.

För mer information, kontakta gärna Lise-Lott Alsenius, kommunikationsansvarig 070-3972133 lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Ingen föranmälan behövs men kom gärna i tid eftersom antalet platser är begränsat.

Läs mer..