Pressmeddelande: Brutalt djurplågeri vid tjuvjakt på utrotningshotade myrkottar

Pressmeddelande: Brutalt djurplågeri vid tjuvjakt på utrotningshotade myrkottar

Nyheter

Smygtagen film visar hur en myrkotte infångas och dödas för att kroppsdelarna ska säljas på svarta marknaden. Djurskyddsorganisationen World Animal Protection har tillsammans med Oxforduniversitetets enhet för bevarande av vilda djur (WildCRU) utrett jakten på de utrotningshotade myrkottarna.

Filmen togs av en utredare i indiska delstaten Assam, på gränsen till Butan med mobil. Den visar en vettskrämd myrkotte som gömmer sig undan tjuvjägarna i en ihålig trädstam. Jägarna försöker hugga sönder trädet med en yxa men tänder sedan eld för att röka ut djuret. När myrkotten börjar kvävas och förlora medvetandet gör den ett sista försök att bli fri men misslyckas. Den tillfångatas, läggs i en säck och tas till hyddan där nästa prövning väntar.

Myrkotten blir upprepade gånger slagen med en machete tills den bjöder och är orörlig. Då slängs den ner i en gryta med kokande vatten, kanske fortfarande vid liv. Efter kokningen dras fjällen av och säljs på svarta marknaden.  

Det är den mest tjuvjagade arten just nu. Jag har själv sett stora mängder säljas i Asien. Enorma beslag på flera ton har gjorts. Det är en skrämmande handel som måste stoppas, annars är dessa underbara djur snart utrotade.Vi kan inte låta detta ske! säger Tom Svensson, världsberömd bevarandefotograf som engagerat sig starkt för utrotningshotade djur.

Filmen visar grymheten som djuren utsätts för vid jakt. Den är en del av ett två år långt forskningssamarbete mellan World Animal Protection och Oxfords universitet. I forskningsprojektet ingick intervjuer med över 140 lokala jägare som vill hitta myrkottar eftersom fjällen säljs till högt pris – en enda myrkotte kan inbringa fyra månadslöner. Jägarna visade sig vara helt omedvetna om att de är en del i den internationella handeln och att djurdelarna som säljs innebär ännu större vinster för kommande personer i försäljningskedjan.  

Myrkottsfäll används i traditionell asiatisk medicin, särskilt i Kina och Vietnam. Fjällen är gjorda av keratin, samma material som människonaglar och hår och de har ingen bevisad medicinsk effekt. I några länder anses dessutom myrkottar vara en delikatess och fjällen används som smycken eller I ritualer. Myrkotten är starkt utrotningshotad, främst genom tjuvjakten.  

Dr. Neil D’Cruze, som ledde granskningen är World Animal Protections expert på vilda djur säger:  

Kvävs av rök, misshandlas och kokas levande  – det är fruktansvärt att utsättas för och det är tydligt att myrkottarna lider enormt. Filmen visar hur enormt brutal jakten är. Det handlar inte bara om bevarande utan är en viktig djurskyddsfråga. Om vi vill skydda myrkottar från lidande måste vi bekämpa den illegala handeln med vilda djur.”

Professor David Macdonald, som arbetar på den zoologiska avdelningen på WildCRU vid Oxforduniversitetet säger:

Den alltmer stigande efterfrågan på traditionell asiatisk medicin gör myrkottar till en lönsamt byte.   Det är lätt att se varför de utnyttjas i kommersiellt syfte, eftersom fjäll från ett enda djur kan inbringa en livsomvälvande summa pengar för människor i dessa områden, men det är inte hållbart. Antalet myrkottar i det vilda sjunker.

Pangolins are poached from the wild to be sold into the wildlife trade ban.

Fotograf/Källa: Neil D´Cruze

Pålitliga siffror på hur många myrkottar som finns kvar I det vilda saknas men det antas att över en miljon myrkottar rövats från det vilda under åren 2000 till 2013. Det finns åtta olika arter och samtliga är utrotningshotade.  

World Animal Protection arbetar med att skydda djur över hela världen. Även om det är väldokumenterat att myrkottar jagas och handlas med har det hittills inte visats hur brutal hanteringen är och hur mycket djuren lider, sager Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige.

För att bekämpa den globala handeln med kroppsdelar och fjäll vill organisationen uppnå följande:  

  • Starkare efterlevnad av nationella och internationella lagar och överenskommelser 
  • Att myrkottar tas bort från den kinesiska farmakopén - den traditionella medicinhandboken för industrin
  • Investeringar och marknadsföring görs av syntetiska alternativ   
  • Kombinerade och samordnade insatser av regeringar, organisationer och de som är inblandade i traditionell asiatisk medicin för att få bort efterfrågan på myrkottsbaserad medicin, särskilt i Kina och Vietnam   
  • Stöd till alternativa inkomstkällor som lindrar fattigdomen och ökad utbildning till byarna där myrkottar finns för att stoppa slakten

Du kan läsa mer om den fruktansvärda handeln i vår rapport:

Suffering at scale – pangolin poaching for the traditional medicine trade.

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden