Mjölkko i Devon, England

Svenskt djurskydd riskerar att sänkas till EU-nivå

Nyheter

Sveriges regering har gjort en konkurrenskraftsutredning om jordbruket. World Animal Protection är en av remissinstanserna och vi är bekymrade över att den föreslår en sänkning av djurskyddet i Sverige.

Sveriges regering har påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Till grund ligger en utredning om konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen. World Animal Protection är en av remissinstanserna och vi är bekymrade över att utredningen föreslår en nedmontering av den unika svenska djurskyddslagstiftningen. 

Ett sänkt djurskydd kan innebära sjukare djur, ökat behov av antibiotika och risk för ökad antibiotikaresistens. Vi och många med oss tror att konkurrenskraften och framtiden för svensk livsmedelsproduktion bygger på att bevara och utveckla de svenska mervärdena, snarare än att nedmontera dem.   

Motsägelsefullt i utredningen

"Det finns en del bra förslag i utredningen men också sådana som inger stor oro," säger Elisabeth Tjärnström, sakkunnig och programansvarig på World Animal Protection Sverige och författare till remissvaret. 

"Utredaren föreslår bland annat att svenska regler inom djurskydd och miljö ska utgå från EU:s nivå. Det är motsägelsefullt att vilja bevara och utveckla de svenska mervärdena men samtidigt ta bort det som gör det svenska jordbruket unikt, det jämförelsevis höga djurskyddet," fortsätter hon. 

Åtta organisationer undertecknade debattartikel

Vi har nyligen tillsammans med sju andra stora organisationer skrivit en debattartikel om konkurrenskraftsutredningen, som publicerades i söndagens Göteborgs-Posten. Tillsammans med andra svenska djurskyddsorganisationer skickade vi dessutom under våren en skrivelse till Näringsdepartementet där vi gemensamt föreslog World Animal Protection Sveriges generalsekreterare, Roger Pettersson som en representant för djurskyddet i det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin. I fredags kom svaret från Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att de godtar vårt förslag.  

Seminarium i Almedalen

På onsdag den 1 juli är vi på plats i Almedalen för att diskutera dessa frågor under ett frukostseminarium som vi anordnar tillsammans med Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige. En framtida svensk livsmedelsstrategi måste bygga på hållbarhet och konsumentförtroende. Djurskydd är en nyckelfråga, och vi vill diskutera hur vi kan finna vägar för en hållbar svensk livsmedelsproduktion där djurens välfärd respekteras. 

"I Sverige har vi gått flera steg längre än EU med våra djurskyddsregler och därför har vi också EU:s friskaste djur och lägsta antibiotikaförbrukning. Nu är det viktigt att regeringen fortsätter att förvalta detta och vårt internationellt goda rykte på området," säger Elisabeth Tjärnström.

Här kan du läsa vårt remissvar på Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande ”Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring”.

Inbjudan till seminariet i Almedalen finns här >>

I Sverige har vi gått flera steg längre än EU med våra djurskyddsregler. Nu är det viktigt att regeringen fortsätter att förvalta detta och vårt internationellt goda rykte på området.

Läs mer..