Afrikanska svinpesten har dödat över en miljon grisar i Kina

Ny rapport: Enorma risker när lantbruksdjur rutinmässigt får antibiotika

Nyheter

Tre fjärdedelar av all antibiotika som produceras i världen används inom djuruppfödning. Antibiotikan används för att hålla stressade, inburade djur ”friska” i den torftiga miljön.

Vår nya rapport, ”Fuelling the pandemic crisis" lyfter riskerna för människor som detta innebär. Den industriella djuruppfödningen är destruktiv – för djuren som lider i industrin, för människorna som arbetar i den och för jorden vars resurser utarmas.

Regeringar världen visar samtidigt lite ambition på att vilja förändra detta orättvisa, ineffektiva och dysfunktionella system – istället subventioneras det. Detta trots att en FN-rapport från 2020 visar att den industriella djurhållningen är skyldig till över hälften av alla infektionssjukdomar som överförts från djur till människa sedan 1940.

Borde vara väckarklocka

COVID-19-pandemin borde fungera som en väckarklocka för ett stopp på den industriella djurindustrin. Viruset har förändrat våra shoppingvanor, omstöpt komplexa globala handelskedjor och smittat slakteriarbetare världen över.

Grisar inom EU

Utöver detta lägger industrin grunden för en annan annalkande katastrof – antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier. Dessa bakterier gör antibiotika mindre effektiv, i värsta fall verkningslös, i en tid då sjukvården redan är extremt pressad. 700 000 människor dör årligen på grund av antibiotikaresistensen, år 2050 förväntas siffran vara 10 miljoner dödsfall årligen.

Livsfarlig resistens

Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att vi kan komma till ett stadium där vi är resistenta mot alla tillgängliga antibiotika – en ”efter antibiotika-era”. Detta innebär att rutinoperationer, som kejsarsnitt, kan bli farliga eller till och med omöjliga, då antibiotika inte kan sättas in för att skydda mot infektion efteråt.

Det finns gott om vetenskapliga studier som visar att överanvändningen av antibiotika i djurindustrin leder till multiresistenta bakterier, som sedan sprider sig till människor, miljö och livsmedel. World Animal Protection har testat och hittat multiresistenta bakterier i livsmedel i Brasilien, Spanien, Thailand och USA – alla stora köttexporterande länder.

Grisar inom EU

Avveckla djurfabrikerna

Det är dags att avveckla den industriella djuruppfödningen – för djuren och vår hälsas skull. Vi behöver ställa om till hållbara system med hög djurvälfärd. I dessa system, där djurens välfärd sätts främst, är stressen mindre, motståndskraften mot sjukdomar större, och därmed behovet av antibiotika mindre.

För att uppnå detta uppmanar vi livsmedelsindustrierna, finansiärer, producenter och beslutsfattare att ta fram åtgärder för att avveckla djurfabrikerna. Att stoppa denna grymma och antibiotikaberoende industri är avgörande för att skydda djur, människor och ekonomier från framtida pandemier.

Till dess kan du som konsument påverka genom att göra aktiva val och handla medvetet. Genom att undvika produkter som framställts under förhållanden som är dåliga för djur sänder du en signal till producenter och handlare att det är djurvänliga produkter som efterfrågas.

Handla djurvänligt

Kycklingguiden

Fredrick Federley om oron för nästa pandemi

Fredrick Federley, EU-parlamentariker och en av pådrivarna för skärpt antibiotika-hantering inom EU diskuterar riskerna med antibiotikaresistens.

Läs mer..