Tiger Singapore

Gucci, sluta använda tigrar!

Nyheter

Gucci har tyvärr den dåliga smaken att använda tigrar i sin nya modekampanj.

Tillsammans med 49 andra djurvälfärdsorganisationer uppmanar vi nu i ett gemensamt brev Gucci att stoppa annonskampanjen och ta avstånd från all användning av vilda djur.

Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

 "Det är mycket beklagligt att Gucci visar upp tigrar på det här sättet: de ska definitivt inte vara någon fotorekvisita eller över huvud taget hållas i fångenskap. Tigrar är vilda djur som hör hemma i frihet i sina naturliga livsmiljöer, där de kan utlopp för sina särskilda beteenden. Jag hoppas att den starka kritik vi nu framför i vårt gemensamma brev leder till att Gucci helt slutar att använda tigrar och andra vilda djur i sin marknadsföring

Annonseringen i #GucciTiger campaign, framställer tigrar som sällskapsdjur i lyxiga miljöer. Att visa upp tigrar som ligger, sitter och går i en inomhusmiljö, förstärker den helt felaktiga uppfattningen att tigrar är lämpliga som sällskapsdjur. För helhetsintrycket spelar det ingen roll om tigrarna har redigerats in i bilden i efterhand – djursynen blir inte djurvänligare av det.

Ett hotat djur

Guccis annonskampanj sänder helt fel budskap när det gäller ansträngningarna att skydda tigrar. Tigern är i dag ett hotat djur och fler tigrar lever i fångenskap än de 3 900 som lever som vilda i naturen.

Deras välfärd är allvarligt hotad av handeln med vilda djur som förvandlar dem från levande varelser med egna intressen till handelsprodukter. Tigrar utsätts för mycket lidande på grund av att de används som sällskapsdjur, i turistindustrin och för tillverkning av traditionell medicin.

Att använda tigrar som fotorekvisita i annonskampanjer kan inte minst bidra till det utbredda problemet med att tigrar tvingas ställa upp som rekvisita när turister vill ta tiger-selfies. Även om många människor kan tro att det bara handlar om oskyldiga, snygga tigerbilder, finns det en fruktansvärd baksida av lidande för tigrar i fångenskap. För att tigrar ska kunna användas i närkontakt med människor kan de tränas med brutala metoder, hållas fastkedjade och drogas.

tiger

Tiger i det vilda

Lösning i stället för problem

Det finns sedan tidigare en djurvänlig anda hos Gucci, som det nu är dags att spinna vidare på. I stället för att bidra till problemet, borde Gucci bidra till en lösning. Ett välkänt märke som Gucci kan få stor betydelse som förebild för en djurvänligare värld.

Med ett klart och tydligt avståndstagande från att använda vilda djur kan Gucci sända ett viktigt budskap, som kan öka respekten för vilda djur. I samma djurvänliga anda som när Gucci uttalade sig för att sluta marknadsföra päls och engagemanget för hotade djurarter och deras livsmiljöer genom att stödja Lion’s Share Fund.

Joint Letter on GucciTiger Campaign

Det är mycket beklagligt att Gucci visar upp tigrar på det här sättet: de ska definitivt inte vara någon fotorekvisita eller över huvud taget hållas i fångenskap.

Läs mer..