Delfiner Hawaii

Slutsimmat med spinndelfiner i Hawaii

Nyheter

Att simma med spinndelfiner är en populär turistaktivitet i Hawaii. Men nu är det slut med det, eftersom sådan närkontakt med delfiner inte anses följa gällande djurskyddsregler.

Cameron Harsh, som är kampanjansvarig på vårt amerikanska kontor, säger:

”Delfiner är vilda djur som inte ska användas för underhållning och ekonomisk vinning. Att förbjuda simturer med spinndelfiner är ett steg i rätt riktning. Förbudet är ett bra exempel att följa för andra amerikanska delstater och länder, så att de stoppar närkontakt med delfiner och valar och låter dem leva ifred i frihet. Hawaii skulle kunna göra mer för delfinerna genom att förbjuda simturer med alla typer av delfiner.”

Förbudet beror på en bedömning av det vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som sorterar under USA:s handelsdepartement. NOAA:s tolkning av skyddsreglerna för havslevande däggdjur innebär att det nu är förbjudet att simma tillsammans med spinndelfiner och att komma närmare dem än 50 yards (46 meter).

Slutsimmat med spinndelfiner i Hawaii

Att simma med spindelfiner har varit något som lockat många turister i Hawaii. Det finns flera företag som har erbjudit guidade turer till områden med delfiner, för att turisterna ska få möjlighet att simma med dem. Spinndelfinerna har fått sitt namn på grund av sitt karakteristiska sätt att snurra runt när de hoppar upp i luften.

Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige:

"Vi gläds åt att Hawaii tagit detta beslut för att skydda spinndelfinerna. Det är ett bra första steg och vi ser fram emot att all närkontakt med delfiner förbjuds. Hawaii borde sträva efter att bli en Whale Heritage Site, precis som Dana Point i Kalifornien". 

Mer om nyheten kan du läsa här (på engelska)

Vilda djur - inte underhållning

 

Läs mer..