milking cows at dairy farm rotary parlour system

Köttjätten JBS åtalas för greenwashing i USA

Nyheter

Delstaten New Yorks justitieminister Letitia James stämmer JBS USA för att ha vilselett konsumenter om vilken miljöpåverkan företaget har. JBS USA är ett dotterbolag till JBS, som är en av världens största köttproducenter.

Lindsay Oliver, som är chef för World Animal Protections arbete i USA, välkomnar åtalet:

JBS är ökänt för att göra vilseledande påståenden och dölja skadeverkningarna av sin omfattande verksamhet.

JBS har sitt huvudkontor i Brasilien och förser länder runt om i världen med enorma mängder kött. Varje dag slaktar företaget omkring 13 miljoner kycklingar, 128 000 grisar och 77 000 nötkreatur.

Amanda Dahlberg, sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

Vår granskning av JBS förra året visade på ett skrämmande sätt hur vinstintresset går före djurens välfärd, bevarande av naturen och klimatmål. Det är en mycket oroväckande kedjereaktion, från skogsbränder i Brasilien för odling av djurfoder, till en fruktansvärd situation för massor av djur och en akut klimatkris för hela planeten. Förutom en enorm miljöförstörelse innebär avskogningen också ett allvarligt klimathot när stora mängder koldioxid frigörs.

 

Till vår granskning av JBS:

 

Greenwashing

Åtalet i New York handlar om dubbla budskap från JBS. Officiellt är ambitionen att nå ett nollresultat för utsläpp av växthusgaser till 2040. Men det finns ingen konkret handlingsplan för hur det ska gå till – och JBS vill dessutom utöka sin verksamhet.

Åklagarsidan pekar på flera vilseledande påståenden från företaget. Marknadsföring med begränsning av avskogningen i Brasilien och en minskning av utsläppen av växthusgaser nämns som försök till greenwashing för att förbättra företagets rykte.

JBS USA har enligt åklagaren fortsatt med denna greenwashing trots att tidigare ha fått kraftig kritik från Better Business Bureaus National Advertising Division, en oberoende icke-statlig organisation som utvärderar sanningshalten i reklam i USA.

Tidigare skandaler

Det här är inte första gången som den brasilianska köttjätten hamnat i blåsväder. JBS-anläggningar i USA kopplades 2022 till olaglig användning av barnarbetare, när barn så unga som 13 år användes som städare.

I Brasilien var JBS inblandat i en stor köttskandal 2017. Den brasilianska polisen arresterade då två höga JBS-chefer i en större utredning, som också gällde det brasilianska köttföretaget BRF. Brottsutredningen avslöjade ett fyrtiotal incidenter, då politiker och inspektörer hade mutats för att inte agera mot hälsorisker och farliga arbetsförhållanden.

Bland annat hade kartong tillsatts i malet kycklingkött och kemikalier injicerades i köttet för att dölja den ruttna lukten. Företagen sprutade också in vatten i kött för att öka vikten, så att konsumenterna fick betala mer. I kölvattnet av den här skandalen har flera länder infört handelsförbud för brasilianskt kött.

Ohållbara djurfabriker

Amanda Dahlberg säger:

JBS är ett typexempel på att livsmedelsproduktionen i djurfabriker inte är hållbar. Nu krävs ett systemskifte för att skapa en bättre framtid för människor, djur och miljö. Ett första steg är att stoppa utbyggnaden av nya djurfabriker. En betydande minskning av den djurbaserade livsmedelsproduktionen kan sedan öppna vägen för fler djur- och klimatvänliga alternativ.

World Animal Protection uppmanar världens regeringar att ta tag i det allvarliga problem som djurfabrikerna orsakar. Att brutalt tränga ihop djur i uppfödningsanläggningar där de inte kan bete sig naturligt är en helt oacceptabel djurhållning.

Djurfabrikerna står också för stora utsläpp av växthusgaser som bidrar till de katastrofala klimatförändringarna. För att undvika en klimatkatastrof är det helt nödvändigt att ställa om till ett mer växtbaserat livsmedelssystem.

Djurfabrikerna är dessutom smitthärdar för spridning av allvarliga sjukdomar. Antibiotikaresistenta superbakterier sprids på grund av all antibiotika som ges till djuren.  

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..