Farmers bring their animals to man made watering holes near Mwingi, Eastern Kenya

Samarbete med internationella Röda Korset

Nyheter

Vi samarbetar med Internationella Röda Korset (IFRC) om att inkludera djur i praktiska lösningar, som ska hjälpa de människor som drabbas av katastrofer.

Därmed har vi gjort en rad samhällen bättre förberedda inför katastrofer och också bevisat att det gör skillnad att tänka på djuren.

Människors och djurs liv hänger nämligen ihop. Omkring en miljard människor världen över är beroende av sina djur. Djuren ger dem mat och inkomster, de är deras vänner och dagliga följeslagare och djuren vaktar deras egendom.

När djurvälfärd vävs in i arbete med att skapa beredskapsplaner och minimera risker innebär det mindre lidande för både människor och djur när katastrofen inträffar. Samtidigt innebär det att människor har mindre behov av hjälp efter katastrofen och kan snabbare bygga upp sitt liv på nytt.

Fokus på djurens roll

Idag, den 23 oktober håller vi tillsammans med Internationella Röda Korset ett evenemang i Genève med titeln ”Djurens roll i en långsiktig lösning i humanitära utvecklingsprogram”. Evenemanget ska sätta fokus på de fördelar som finns med att göra djurskydd till en del av ett  effektivt hjälparbete. Flera experter från den humanitära sektorn berättar om sina kunskaper och erfarenheter och diskuterar ämnet.

Samarbete ökar fördelarna med god djurvälfärd

Vi har gjort följande uttalande tillsammans med Röda Korset:

”En miljard av världens fattiga är beroende av djur för mat och inkomst. Hjälper man djur, hjälper man också människor. När katastrofen inträffar är människor och djur beroende av varandra för att överleva. World Animal Protection och internationella Röda Korset arbetar tillsammans för att främja fördelarna med god djurvälfärd för samhället.”

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

En miljard av världens fattiga är beroende av djur för mat och inkomst. Hjälper man djur, hjälper man också människor.

Läs mer..