Grisar i industriell djurhållning

FN:s miljökonferens måste agera mot djurfabrikerna

Nyheter

Livsmedelsindustrins djurfabriker bidrar starkt till klimatförändringarna. För att undvika en klimatkatastrof måste FN:s pågående miljökonferens i Egypten tydligt markera att djurfabrikerna är ett allvarligt klimathot.

Just nu samlas företrädare för världens länder i Sharm El-Sheikh på FN:s miljökonferens. Läget är allvarligt. Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Delar av världen står i brand eller översköljs av stora vattenmassor.

Intensivt producerede slagtekyllinger

Amanda Dahlberg, sakkunnig på djur i livsmedelsindustrin på World Animal Protection Sverige, säger:

”Om vi inte snabbt minskar djurfabrikernas utsläpp av växthusgaser blir det väldigt svårt att klara Parisavtalets målsättning att förhindra en global uppvärmning på 2 grader. World Animal Protection uppmanar deltagarna på FN:s miljökonferens att stoppa nya djurfabriker och i stället aktivt stödja en mer hållbar, växtbaserad livsmedelsproduktion. Ett sådant systemskifte är helt nödvändigt för djurens, mänsklighetens och hela planetens framtid.”

Larmrapport om djurfabrikerna

World Animal Protection publicerade nyligen rapporten ”Climate change and cruelty”, som avslöjar vilket allvarligt hot djurfabrikerna är mot både en bra djurvälfärd och klimatet.

Djurfabrikerna orsakar varje år mycket lidande för många miljarder djur runt om i världen. Deras utsläpp av klimatförändrande ämnen i atmosfären leder dessutom till värre värmeböljor, skogsbränder, översvämningar och torka. Den djurbaserade livsmedelsproduktionen utgör 37 procent av alla metangasutsläpp i atmosfären. Djurfabrikerna står också för stora klimatskadliga utsläpp från driften av anläggningarna, transporter och skogsskövling för ny mark att använda i sin produktion.

Rapporten innehåller fallstudier av produktion av kyckling och fläsk i fyra av världens mest intensiva djurfabriksländer: Storbritannien, Nederländerna, USA och Brasilien. Varje år hålls omkring 69 miljarder kycklingar i dessa länder för köttproduktion. Undersökningen visar att utsläppen av växthusgaser från produktionen av kycklingkött i de fyra länderna motsvarar utsläppen från 29 miljoner bilar under ett år.

Till rapporten ”Climate change and cruelty”

Genomgripande förändring

Amanda Dahlberg säger:

”Under FN-konferensen i Egypten måste djurfabrikerna upp på agendan när det gäller klimatet och hållbar utveckling. Nu behövs en genomgripande förändring, bort från en djurbaserad livsmedelsindustri till en mer växtbaserad. För det krävs beslutsamma politiker, som både ställer sig bakom tydliga offentliga uttalanden och sedan visar handlingskraft när det gäller att genomföra dem i praktiken.”

Ett första steg mot ett sådant grundläggande systemskifte är ett stopp för utbyggnad av nya djurfabriker. En betydande minskning av köttproduktionen i djurfabrikerna kan sedan successivt öppna vägen för fler djur- och klimatvänliga alternativ.

World Animal Protection uppmanar världens regeringar att åta sig att aktivt begränsa den djurbaserade livsmedelsproduktionen med hälften till 2040, genom att systematiskt gynna en långsiktigt hållbar djurvänlig och växtbaserad livsmedelsproduktion.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar och allvarliga folkhälsoproblem.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer arbetet för djuren. Din hjälp är livsviktig. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Jag vill hjälpa djuren

World Animal Protection uppmanar länderna på FN:s miljökonferens att stoppa nya djurfabriker och i stället aktivt stödja en mer hållbar, växtbaserad livsmedelsproduktion.

Läs mer..