En gris i Kap Verde

Ett steg framåt i arbetet för djurskydd inom FN

Nyheter

Nu har åtgärder som kan bidra till djurskydd skrivits in i FN:s förslag till hållbara utvecklingsmål.

Dessa mål är viktiga eftersom de kommer att ändra den globala utvecklingen och hur djuren påverkas.

I över ett år har vi utövat påtryckningar på FN för att försäkra oss om att djur inte glöms bort i målen, såkallade SDG:s. Vi gläds över att djurskydd nu har blivit inkluderat i förslaget till de 17 SDG:s. Vilda djur, katastrofhantering och hållbart jordbruk är inkluderade i målen medan havet och den marina miljön har fått ett helt eget mål.

World Animal Protection har varit tongivande för utvecklingen av dessa mål. Det har skett genom att vi argumenterat för djurs välfärd och att hänsyn måste tas till hur djuren påverkas. De slutgiltiga målen kommer att tillämpas av regeringar under 15 år mellan 2016 och 2030, med syftet att få länderna att börja agera mer hållbart.

Ian Cawsey, som är World Animal Protections chef för politiskt arbete, säger:

"Detta förslag är en bragd för oss. Vi har tryckt på för att inkludera djurskydd i målen i över ett års tid. Att få med det är anmärkningsvärt och överträffar våra förväntningar."

Det återstår dock en hel del arbete. Målen kommer att tas under övervägande av FN:s generalsekretariat och sedan debatteras av Generalförsamlingen.  De slutgiltiga målen beräknas bli antagna i september 2015 och börja tillämpas första januari 2016. Vi kommer att vara med under processen och se till att djuren inte glöms bort.

Skriv gärna under för en FN-deklaration om djurvälfärd >>