A World Animal Protection team member provide rapid emergency veterinary care to a goat after Tyhpoon Haima struck

Viktigt framsteg i FN för djuren som drabbas av katastrofer

Nyheter

En ny överenskommelse i FN för katastrofriskreducering ger djur ökad betydelse och erkänner dem som viktiga för människors uppehälle.

Vi har arbetat i FN i tre års tid och fick nyligen ett genombrott när medlemsstaterna gick med på att mäta påverkan på djuren som drabbas av katastrofer.

Mätningarna ska bli en del av övervakningen och utvärderingen av ramverket enligt Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030). 

En miljard människor är beroende av djur 

Över en miljard av världens fattigaste människor är beroende av djur för mat, transporter och sitt uppehälle. Regeringarna kommer nu att inkludera djuren i det strategiska arbetet för katastrofriskreducering och kan då minska lidandet och rädda människors inkomster.

Länderna ska kunna uppskatta hur katastrofer påverkar djur. Beslutsfattare kommer nu att ha mer exakt och regelbunden data på den påverkan som katastrofer har på djur. De kommer att bättre kunna minska riskerna för djur och hjälpa samhällen att förbereda sig för katastrofer och komma tillbaka på fötter mycket snabbare.

Ett välkommet kliv framåt 

Gerardo Huertas, chef för vårt katastrofarbete säger: “Att rädda människoliv i en katastrof måste vara högsta prioritet men att rädda djuren som människor är beroende av för sina inkomster kommer tätt efter. Vi har kämpat i många år för att få djuren inkluderade, så det här är ett välkommet kliv framåt.”

Han fortsätter:

“Beslutet kommer att visa nyttan av djurskydd i rena siffror. Genom att man kommit överens om att påverkan på djuren måste räknas in kommer vi ett steg närmare ett fullt erkännande av att djur är en viktig inkomstkälla och att förlusten av djur har en avgörande social och ekonomisk påverkan på människor.

Detta kommer att styra katastrofriskreduceringspolicyn och leda till handlingar för att skydda djuren. Det är ett stort steg för att skydda djur i katastrofer.” 

Läs mer om hur vi skyddar djur i naturkatastrofer >>

 “Att rädda människoliv i en katastrof måste vara högsta prioritet men att rädda djuren som människor är beroende av för sina inkomster kommer tätt efter. - Gerardo Huertas, chef för vårt katastrofarbete

Läs mer..