Hjælp til Mexicos dyr efter orkanen

Hjälp till Mexikos djur efter orkanen

Nyheter

Över 3 000 djur får hjälp av vårt team efter att orkanen Patricia nådde Mexiko. Tack vare vårt förebyggande arbete i landet dödades eller skadades färre djur än befarat.

Den 23 oktober 2015 drabbades Mexiko av orkanen Patricia. Det är den starkaste orkanen som någonsin har uppmätts, även om den förlorade något av sin kraft efterhand som den tog sig genom landet och skapade stor ödeläggelse i de värst drabbade områdena.

Vårt katastrofteam ryckte ut omedelbart för att hjälpa de drabbade djuren och deras ägare. Hittills har över 3 000 grisar, kor, hästar och andra djur fått mineraltillskott och parasitbehandling, så att de inte dukar under för de sjukdomar som snabbt kan sprida sig efter en katastrof.

mexico1115-1

Denna gång har man tänkt på djuren

Tack vare det förebyggande katastrofarbetet som vi har genomfört i Mexiko sedan 2011, blev färre djur än befarat dödade eller skadade i orkanen.

Befolkningen har blivit upplysta om hur de kan säkra sina djur i katastrofsituationer. Därför lyckades många boskapsägare att evakuera sina djur till högre belägna områden, där de var trygga från översvämningar eller jordskred.

mexico1115-2

I samarbete med oss har regeringen dessutom inkluderat både husdjur och lantbruksdjur i sin katastrofberedskap och för första gången fick evakuerade människor tillstånd att ta med sig sina sällskapsdjur till nödhjälpsområdena.

När vi räddar djuren hjälper vi samtidigt deras ägare att komma på fötter igen efter katastrofen. Många människor är extremt beroende av sina djur – både som inkomstkälla och för känslomässigt stöd i den svåra situationen. Läs mer om vårt arbete för att skydda djur i katastrofer >>

Tack vare det förebyggande katastrofarbetet som vi har genomfört i Mexiko sedan 2011, blev färre djur än befarat dödade eller skadade i orkanen.

Läs mer..