Mångfaldskonferens om konkreta mål för svenskt miljöarbete

Mångfaldskonferens om konkreta mål för svenskt miljöarbete

Nyheter

I december 2022 enades världens länder om en riktning för kommande decenniers naturvårds- och miljöpolitik. Men vilka konkreta mål stärker mångfalden i Sverige? Den frågan ställdes på mångfaldskonferensen, som anordnades av SLU och Naturvårdsverket på Ultuna utanför Uppsala.

Miljön, djuren och människor hänger ihop. Vi måste arbeta på många olika nivåer för att skydda djuren, både som arter och individer. Det blev tydligt under konferensen, säger Sandra Jönsson, World Animal Protection Sveriges expert på vilda djur. 

Mångfaldskonferens om konkreta mål för svenskt miljöarbete

Över hundra deltagare, främst från myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningssäten, hade långa och intensiva diskussioner om hur svenska miljömål ska kunna bidra till den biologiska mångfalden och till de globala målen.

Business as usual is not an option, sades tydligt. Det mest intressanta med dagen var att se engagemanget och ta del av den stora kunskapen hos deltagarna och att det talades mycket om att vi måste ge djuren bättre förutsättningar för ett gott liv, säger Sandra Jönsson.

Mångfaldskonferens

Hon gladdes extra åt att Centrum för naturvägledning utsåg Insektsstigen i Årsunda till Årets naturvägledning 2023, som ska bidra till mer och starkare relationer mellan människa och natur. Där får barn se, undersöka och prova insekternas värld, leka fram kunskap tillsammans med pedagoger och möjlighet att skapa anknytning till insekter. Så kallad upplevelsebaserad inlärning.

Att berätta om insekter och få barn och vuxna att känna för dem är en viktig insats för att stärka kunskapen. Det är glädjande att omsorgen och kunskapen om insekter ökat, säger Sandra Jönsson, som har gräsgrön guldbagge som favoritinsekt.  

 

Vill du vara med och skapa en djurvänligare värld?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

Business as usual is not an option, sades tydligt.

Läs mer..