Livsmedelsstrategin och djurskyddet

Livsmedelsstrategin och djurskyddet

Nyheter

Idag har regeringen presenterat sin livsmedelsstrategi. Den utgår från konsumenternas förtroende för svenska mervärden och även Vänsterpartiet och allianspartierna sluter upp bakom den.

För djurskyddsfrågorna innebär det att förslaget från Konkurrenskraftsutredningen om att det svenska djurskyddet ska sänkas till EU-nivå ratas helt. Regeringen framhåller istället vikten av att Sverige behåller sin nivå på djurskyddet och att den skapar mervärden för hela livsmedelskedjan.

”Det är bra att regeringen kastar konkurrenskraftsutredningens förslag om att Sverige ska försämra djurskyddet i papperskorgen. Förslaget var ogenomtänkt. Det fanns ingen representant i konkurrenskraftsutredningen som var expert på djurskyddsfrågor”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, som även varit ledamot i regeringens dialoggrupp om livsmedelsstrategin.

Regeringen framhåller i strategin vikten av att Sverige arbetar på EU-nivå och på global nivå för att höja djurskyddet över hela världen.

”Jag är enormt glad över att regeringen betonar det globala och det regionala perspektivet i arbetet för djuren”, säger Roger Pettersson.

Framgångsrikt samarbete

World Animal Protection Sverige har varit starkt pådrivande för att livsmedelsstrategin ska landa i att Sverige ska behålla sin nivå på djurskyddet och utveckla det vidare, samt att de internationella djurskyddsfrågorna ska med i strategin.

”Vi har varit framgångsrika i vårt arbete. Men jag vill framhålla att vi har haft en mycket bra dialog med regeringen och med alla ledamöter i dialoggruppen för livsmedelsstrategin”, säger Roger Pettersson.

”Under arbetet har vi utvecklat ett mycket starkt och konstruktivt samarbete med WWF, Naturskyddsföreningen, Ekologiska lantbrukarna, Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm. Det har haft stor betydelse och samarbetet kommer att fortsätta under genomförandet av strategin”,  avslutar Roger Pettersson.

Ladda ner strategin som pdf

Det är bra att regeringen kastar konkurrenskraftsutredningens förslag om att Sverige ska försämra djurskyddet i papperskorgen. Förslaget var ogenomtänkt - Roger Pettersson.

Läs mer..