troféjakt

Turister beredda att betala ”lejonskyddsavgift” i Sydafrika

Nyheter

En ny studie visar att det finns ett starkt motstånd mot troféjakt på lejon i Sydafrika. Turister kan till och med tänka sig att betala en särskild avgift för att skydda lejon mot troféjakt.

Brittiska och sydafrikanska forskare har frågat tusen personer om deras inställning till troféjakt på lejon i Sydafrika. Deltagarna i undersökningen kommer från de länder som ligger i topp för turismen i Sydafrika, både i Afrika och andra delar av världen.Resultatet visar att det finns en utbredd vilja att bidra till bättre skydd för lejonen. Av deltagarna svarade 84 procent att de kan tänka sig att betala en ”lejonskyddsavgift” för att motverka troféjakten. 

Viljan är så stark att den totala inkomsten från lejonskyddsavgifterna skulle kunna bli minst lika stor som inkomsterna från troféjakt på alla typer av djur i Sydafrika: omkring två miljarder kronor per år.

Viktigt debattinlägg

Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Undersökningens resultat kommer i ett oklart politiskt läge, när frågan om ett förbud står och väger i Sydafrika. Förhoppningsvis kan studien bidra till att vågskålen tippar över, så att den sydafrikanska regeringen tar steget att förbjuda troféjakt. Förutom djurvälfärdsskäl finns nu också en tydlig ekonomisk motivation, med djurvänliga turistavgifter som en alternativ inkomstkälla. Med tanke på det starka motståndet kan dessutom fortsatt troféjakt försämra Sydafrikas internationella anseende och leda till minskade turistinkomster”. 

Studien har överlämnats till Sydafrikas regering och ger ökad tyngd åt en annan undersökning från 2022, som visar att det finns en stark opinion mot troféjakt. Av de tillfrågade internationella turisterna ansåg då 84 procent att den sydafrikanska regeringen borde prioritera djurvänlig turism framför troféjakt. Av sydafrikanska medborgare tyckte 70 procent att deras land skulle vara ett mer attraktivt turistmål om det fanns ett förbud mot troféjakt.

Lion looking out from behind chain linked fence

Ytterligare ett tydligt tecken på att troféjakten kan skapa stora problem för Sydafrikas anseende och turistinkomster är att 35 internationella researrangörer förra året skrev ett öppet brev till Sydafrikas regering, med en direkt uppmaning att förbjuda troféjakt.

Sandra Jönsson säger:

”Troféjakt är ett fullständigt oacceptabelt utnyttjande av vilda djur, som hänsynslöst dödas för att stoppas upp eller stympas så att de kan användas som statussymboler. Med sin omfattande troféjakt skulle Sydafrika kunna bli ett viktigt exempel på hur djurvänlig turism kan ersätta gamla blodiga traditioner. En sådan ansvarsfull viltvårdspolitik kan bli en förebild för fler länder”. 

Till undersökningen

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Vi vill ha ett globalt förbud mot troféjakt.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur!

Förhoppningsvis kan studien bidra till att vågskålen tippar över, så att den sydafrikanska regeringen tar steget att förbjuda troféjakt.

Läs mer..