Klimatförändringar: det tysta hotet som kan få 50 % av världens arter att bli utrotningshotade innan år 2100

Klimatförändringar: det tysta hotet som kan få 50 % av världens arter att försvinna till år 2100

Nyheter

Planetens mångfald är i fara på grund av klimatet. Klimatförändringar utgör ett grundläggande hot mot arter och samhällen – och även människors överlevnad.

För att hantera denna kris på ett tillfredsställande sätt måste vi snabbt minska kolutsläpp och förbereda oss för konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Klimatförändringarna präglar redan vårt dagliga liv med livsmedelspriser som stiger och minskad tillgång på rent dricksvatten. Klimatkrisregistret från 2019 undersöker i vilken utsträckning länder och regioner har påverkats av effekterna av väderrelaterade händelser (stormar och översvämningar samt värmeböljor). Så nu när vi upplever dessa händelseförlopp i många länder – vad ska vi göra? Det finns inte bara ett svar på den frågan.

1023373

Faktum är att alla arter över hela världen påverkas av klimatförändringarna. År 2100 kan uppskattningsvis 50 % av världens arter försvinna på grund av klimatförändringar. Mer frekvent och intensiv torka, stormar, tornados, cykloner, värmeböljor, stigande havsnivåer, smältande glaciärer och varmare hav kan direkt skada människor och djur och förstöra de platser där vi bor och vara förödande för människors försörjning.

Klimatförändringarna har allvarliga effekter på världens vattensystem, vilket resulterar i fler översvämningar och torka. Varmare luft kan ha en högre vattenhalt, som gör nederbörden mer extrem och ovanlig.

Hur ska vi ta itu med denna djupt allvarliga fråga och kunna överleva på vår vackra planet?

Stora apor i Sydostasien hotas av utrotning på grund av avverkning där nästan 75 % av skogen riskerar att gå förlorad. Både lägre nederbörd och högre temperaturer påverkar den asiatiska elefantens livsmiljö negativt. Tillsammans har dessa hot minskat fortplantningskapaciteten hos redan hotade arter. Giraffens population har minskat med 40 % under de senaste 30 åren. 

Förutom illegal tjuvjakt är den största faran krympande livsmiljöer och färre akaciaträd (deras huvudsakliga näring) på grund av klimatförändringar. Överväger länder att ta upp klimatförändringar som en fråga på dagordningen och politiska diskussioner?

1023503

Det är inte bara djuren på land som löper högre risk utan livet under havet förändras också innan vi ens kan studera och förstå det. Valar förlitar sig på specifika havstemperaturer för migration, mat och fortplantning. När havstemperaturen stiger stör dessa förändringar de mönster som är nödvändiga för att valen ska kunna överleva. Hajar har svårt att jaga och har en högre embryodödlighet på grund av havets temperatur och surhet, som ökar över hela världen. Stigande temperaturer i Stilla Havet tvingar hajar 30 kilometer norrut varje år, vilket stör ekosystemet som är beroende av hajar. Alla dessa förändringar bidrar negativt till den marina miljön.

Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer hotar oceaniska fågelarter på grund av klimatförändringar. Stigande vatten sänker deras bon på kusten och högre temperaturer äventyrar korallrev. Under de senaste tre åren har 72 % av världens korallrev som skyddas av UNESCO upplevt värmestress. Fortsatt värmestress orsakar korallblekning som ofta är dödligt, där koraller svälter på grund av näringsbrist.

Oceanerna innehåller 97,2 % av jordens vatten. Försurning kan hota plankton, vilket är nyckeln till överlevnad av större fiskar och kan göra många områden i havet ogästvänliga för korallrev som påverkar turism och livsmedelssäkerhet samt biologisk mångfald.

1023422_2

Till och med insekterna lider av klimatförändringar. Vid den nuvarande temperaturökningen på 2° C skulle ungefär 18 % av alla insektsarter vara utrotade år 2100 och om planeten skulle värmas upp till 3,2° C sjunker arterna med 49 %. Monarkfjärilspopulationer i Kalifornien har minskat med så mycket som 95 % sedan 1980-talet, på grund av krympande livsmiljöer och ökad användning av bekämpningsmedel – allt relaterat till klimatförändringar orsakade av människor. Därför är det viktigt för oss att ta ansvar för klimatförändringar.

Klimatförändringar är det tysta hotet som avslutar liv på jorden och som sker snabbt framför våra ögon. Är vi medvetna? Är vi uppmärksamma? Vidtar vi åtgärder? Klimatförändringar pekar på en alltmer oförutsägbar framtid för människor och för alla livsformer på jorden. Så ta ett djupt andetag och tro inte att det är försent att börja nu.

Stöd oss 

Vi ber dig att stödja oss med att skydda djur mot katastrofer och andra extrema väderförhållanden globalt. Tänk efter och vidta meningsfulla åtgärder för dina barns skull och för framtiden för vår levande planet.

Ge en gåva

Artikeln är skriven av Hansen Thambi Prem, ansvarig för katastrofhjälp på World Animal Protection.

Klimatförändringar är det tysta hotet som avslutar liv på jorden och som sker snabbt framför våra ögon.

Läs mer..