Products using skin from threatened wild animal

Skandalfilm avslöjar olaglig handel med vilda djur i fängelse i Bolivia

Nyheter

World Animal Protection har fått en film som visar hur ett fängelse i Bolivia har blivit ett centrum för den katastrofala illegala handeln med vilda djur. Fångarna tillverkar varor av djurskinn, som sedan säljs.

Filmen som kommer från en anonym källa avslöjar att fångar i Trinidads Mocovi-fängelset ägnar sig åt att bryta mot Bolivias djurskyddslagstiftning – mitt framför ögonen på fängelsevakterna. Det finns inga tecken på att fångarna tvingas till det.

Skinn från vilda djur, som jaguarer, ormar, kajmaner och navelsvin, levereras till fängelset från jägare och lokala försäljare. Där avlönas sedan fångar för att tillverka varor av skinnen i sina celler. Bland annat hattar, bälten och plånböcker. 

 

Modevarer lavet af jaguarpels sælges på boliviansk marked. Fra dokumentaren Jaguar Spirit af Emi Kondo.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Den illegala handeln med vilda djur är ett av de alvarligaste hoten mot jaguarer och andra hotade djur i Latinamerika. I Bolivia kan straffet bli upp till sex år fängelse för att avskräcka brottslingarna – och då är det ju extremt tragiskt att den här grymma handeln förekommer innanför murarna i ett fängelse. Vi har informerat Bolivias regering om den olagliga verksamheten, för att den snabbt ska kunna agera för att stärka skyddet för de vilda djuren”. 

Nav för illegal internationell handel

Fångarna kan producera upp till 25 föremål under tre–fyra dagar. De färdiga produkterna köps tillbaka av säljarna till priser som förhandlas fram med fångarna. Sedan transporteras varorna ut ur fängelset och säljs på lokala marknader, mestadels till utländska köpare.

Fängelset blir därmed en kugge i den mycket omfattande illegala handeln med vilda djur. FN:s miljöprogram UNEP har uppskattat att den omsätter motsvarande 70–230 miljarder kronor per år. 

Bolivia klassas som ett betydande transitland och fungerar både som en viktig källa och förmedlare i den olagliga handeln med vilda djur, främst med kopplingar till Brasilien och Peru. 

Jaguarer särskilt utsatta

Skogarna i Beniregionen i norra Bolivia har identifierats som den främsta platsen för tjuvjägare som riktar in sig på jaguarer, som utgör huvuddelen av leveranserna av vilda djur till och från Mocovi-fängelset.

Under 2000-talet har antalet vilda jaguarer i Sydamerika minskat med uppåt 25 procent och i dag finns bara omkring 64 000 kvar, enligt UNEP. Runt 90 procent av dem är koncentrerade till i regnskogsområdet i Amazonas och de flesta finns i Brasilien.

Jaguar Spirit is a World Animal Protection/National Geographic-funded film

Avslöjandet om fängelseskandalen är extra pinsamt för Bolivia, som har ambitionen att bli ett skyddsområde för den globalt hotade jaguaren. Landets handlingsplan för 2022–2025 för att skydda jaguaren betonar just vikten av att motverka den illegala handeln.

Sandra Jönsson säger:

”Jag hoppas att Bolivia nu ser över sina riktlinjer så att de verkligen genomförs i praktiken. Jakten har inte bara bidragit till en kraftig minskning av antalet jaguarer. Ofta är den dessutom mycket plågsam, eftersom det är vanligt att jägare måste skjuta flera skott innan en jaguar dör. För att vi ska kunna få bukt med den illegala jakten på jaguarer och andra vilda djur räcker det inte med ett välfungerande rättssystem. Vi måste också få människor i allmänhet att ta avstånd från handeln – och dessutom inse att även den lagliga handeln skapar stora problem för de vilda djuren”.

Var med och hjälp djuren! 

Den globala handeln med vilda djur omsätter stora pengar på djurens bekostnad och det förekommer också en omfattande illegal handel. Vilda djur reduceras cyniskt till handelsvaror, i stället för att bli respekterade som unika individer och få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet. 

Utnyttjandet av vilda djur leder också till miljöförstörelse när de vilda djurens naturliga livsmiljöer förstörs. Det ökar också risken för spridning av allvarliga sjukdomar och pandemier mellan djur och människor. 

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Förutom att se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer handlar vårt arbete särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker.

Insatserna för djuren hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Hjälp djuren

Den illegala handeln med vilda djur är ett av de allvarligaste hoten mot jaguarer och andra vilda djur i Latinamerika.

Läs mer..