Tusentals djur får hjälp efter cyklonen Idai

Pressmeddelande: Tusentals djur får hjälp efter cyklonen Idai

Nyheter

Cyklonen Idai har drabbat fem länder i södra Afrika och är den värsta naturkatastrofen någonsin i området. World Animal Protections katastrofhjälpsteam är på plats för att hjälpa djuren och deras ägare.

Idai har lett till kraftiga översvämningar i Malawi, där katastroftillstånd råder. Många djur har övergetts eftersom ägarna tvingats lämna sina hem för att komma undan vattenmassorna. Bönderna har efterfrågat åtgärder som minimerar skador i kommande katastrofer och landet.

Katastrofteamen är även på plats i Mocambique, och arbetar tillsammans med jordbruksdepartementet och universitetet i Nairobi. Där finns även ett antal volontärer som fått en snabbkurs i hur man hanterar djur i katastrofer och de gör en viktig insats.

Emi Kondo, som är World Animal Protections kommunikationsansvariga på plats säger:

Vägarna är förstörda och transporterna är kaotiska nu när människor försöker återgå till ett normalt liv. Fälten är fulla med vatten, det är hett och alla gör sitt bästa för att undkomma hettan. Boskap har flytt när de kunnat. Det finns bönder som tar hand om kor de inte äger medan de letar efter ägarna. Andra kor är fast i drabbade områden och kan inte ta sig vidare. Många betesmarker är under vatten och bönderna har inget torrfoder till dem. De flesta kor har väldigt lite att äta eller inget alls.

Djur som har stått i smutsigt vatten länge kan lätt drabbas av smärtsamma infektioner i hovarna och lunginfektioner. Kraftiga regn innebär fler parasiter som tsetseflugor, fästingar och andra flugor. Dessa bär sjukdomar som är farliga för djur. Symptomen kan vara diarré, fradga från nosen, viktnedgång, blodbrist och feber.

Sjukdomarna kan vara dödliga utan behandling. För att förhindra spridning av parasitära sjukdomar samarbetar organisationen med veterinärer i Malawi och ger medicinsk behandling åt 15 000 djur under en 16-dagarsperiod.

Att vara blöt under längre tid och stå i stillastående vatten ger den perfekta odlingsmarken för tarmmaskar. Därför behandlas både yttre och inre parasiter hos kor, får, getter och åsnor genom avmaskning och bekämpningsmedel. Katastrofteamet kommer även att prata med universitetet för att ta fram en kurs i hur man förbereder sig och tar hand om djur vid en katastrof.

Lina Dahl, som är World Animal Protection Sveriges kampanjansvariga säger:

Djuren står för trygghet och viktiga inkomster. Vid naturkatastrofer behövs snabba insatser för att hjälpa både människor och djur. Det är ett akut läge men veterinärer, volontärer och våra team arbetar hårt för att hjälpa så många djur och deras ägare som möjligt.

Fler bilder finns och även möjlighet att intervjua personal på plats (på engelska).

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden