Vårt arbete för hundar fortsätter i Sierra Leone

Vårt arbete för hundar fortsätter i Sierra Leone

Nyheter

60 000 människor dör av rabies varje år och över hälften av dem är barn. 99% av alla rabiesfall i världen beror på smitta från hundar. På grund av människors rädsla för rabies avlivas hundar brutalt – med el, med gift, eller med stenar och käppar

I Sierra Leone är situationen extra svår eftersom landet har genomlidit såväl inbördeskrig som Ebola-utbrott. Det har medfört att människor inte kunnat ta hand om sina hundar, som övergetts och fått föröka sig okontrollerat.

1020269

I huvudstaden Freetown är situationen akut. 100 000 hemlösa hundar lever på huvudstadens gator, ofta under mycket svåra förhållanden. Många människor känner någon som blivit biten av en hund och fått rabies. Det finns även en oro bland hundägarna att deras hundar ska dödas av andra människor av rädsla för rabies.  

Vi har påbörjat vårt arbete för hundarna genom att utbilda djursjukvårdare, som kan vaccinera, sterilisera och ge grundläggande veterinärvård. Genom att vaccinera hundar mot rabies skyddas människor från smitta och hundarna skyddas både från sjukdomen och risken att avlivas.

1019726

"Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att utrota rabies till 2030. Med vårt globala ”Dog Population Management”-program visar vi hur det kan uppnås och ger regeringar verktyg att agera. Smittspridningen kan hindras genom att behandla hundar bättre och genom vaccination", säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Det kan verka komplicerat och dyrt att hantera hundar, vilket får regeringar och samhällen att hellre ta till massavlivningar, som inte alls fungerar. Vårt arbete med detta under 30 år visar att hundars välfärd och ansvarsfullt hundägande är avgörande för att långsiktigt utrota rabies. Det enda sättet att i grunden förbättra hundarnas liv är att förändra hur de tas om hand och värderas i samhället.

1020244

"Om vi tar länder där rabies i princip är utrotat och hundar generellt har ett tryggt liv, som Sverige, Nederländerna och Storbritannien, är det länder som effektivt genomfört ansvarsfull hantering av hundar på högsta nivå", säger Roger Pettersson och fortsätter:

"Vi har sett stort intresse för vårt långsiktiga arbete för human hantering av hundar och räknar med att fler länder ansluter sig efter Sierra Leone."

Vill du stödja vårt arbete för hundar i Sierra Leone och andra platser i världen?

Stöd oss