A roaming dog walks along Sanur beach, Bali, in the run up to Balinese New Year.

Nya massavlivningar på Bali

Nyheter

Nya fall av rabies på Bali har återigen lett till massdödande av hundar. Det är en grym metod som dessutom är helt onödig eftersom den inte leder till att spridningen av rabies stoppas.

Avlivingarna på Bali undergräver det framgångsrika vaccinationsprogrammet som vi introducerade på ön under 2010 och som de regionala myndigheterna sedan tog över.

Dödandet är inte bara grymt utan också ineffektivt. Antalet lösspringande och hemlösa hundar växer snabbt till samma storlek som innan avlivningen och rabies fortsätter att sprida sig. Det är mycket mer effektivt att vaccinera och sterilisera hundarna.

Vi har 30 års erfarenhet av rådgivning där vi visar regeringar hur man bäst hanterar problem med gatuhundar, och vi har erbjudit den balinesiska regeringen att hjälpa dem. Tyvärr har regeringen ännu inte svarat på vårt erbjudande.

Det brutala dödandet av hundar måste stoppas

Joanna Tuckwell, vår kampanjchef i regionen berättar:

"Det är helt oacceptabelt att döda hundar i syftet att minska antalet hundar eller för att utrota rabies. Vi vet att massavlivningarna sker med ohyggliga metoder som innebär att hundarna dör under stress och smärta. "

Hon fortsätter: "Vi samarbetade med den balinesiska regeringen under 2010. På ett halvår vaccinerade vi 210 000 hundar. Det ledde till att 35 % färre människor dog av rabies och att antalet fall av rabies bland hundar minskade med 76 % jämfört med tidigare år. Det visar tydligt att det fungerar att vaccinera hundarna."

"Vi uppmanar starkt den balinesiska regeringen att omedelbart sätta stopp för det brutala dödandet och i stället fortsätta med ett effektivt vaccinations- och steriliseringsprogram. På så sätt kan vi både rädda hundar och skydda Balis befolkning mot rabies."

Läs mer om vårt arbete med att skydda gatuhundar >>

Läs om vår effektiva lösning som räddar hundarnas liv >>

Det är helt oacceptabelt att döda hundar i syftet att minska antalet hundar eller för att utrota rabies.