KENYA: 190 dyr døde og 30 var i kritisk tilstand efter at have drukket forurenet vand. Kamelkalve, der mistede deres mødre, risikerede at tørste ihjel.

Kameler dog av förorenat vatten – deras föl i livsfara

Nyheter

KENYA: 190 djur hade dött och ytterligare 30 var i akut fara efter att ha druckit förorenat vatten. Kamelfölen som mist sin mamma riskerade att törsta ihjäl. Vi satte in akut hjälp åt djuren och deras ägare.

Den 8 januari började djuren i byn Yaa Gara i Marsabit-distriktet i Kenya visa symptom på förgiftning. De fick svårt att andas, skakade våldsamt och rörde sig okoordinerat. Bara några timmar senare dog 114 kameler, 70 getter och 6 kor, medan andra fortfarande kämpade för sina liv.

1022691

Bland de döda djuren fanns ammande kamelston, som lämnade moderlösa föl efter sig. De 70 kamelkalvarna var mellan en vecka och två månader gamla och riskerade att dö om de inte snabbt skulle få mjölk.

Förutom tragedin för djuren skulle det innebära en stor förlust för de 106 familjer, som äger kalvarna, eftersom djuren är deras enda inkomstkälla.

Vi satte snabbt in hjälp till de törstiga kamelkalvarna och ska fortsätta ge dem modersmjölksersättning under de kommande två-tre månaderna. På det sättet ser vi till att de får den näring de behöver för att kunna växa som de ska.

1022763

Övergiven brunn vad dödsorsak 

Den förorenade brunnen som djuren drack ur var inte byns vanliga vattenkälla. Tvärtom hade den inte använts på länge. Men byborna tog den i bruk igen efter att deras normala vattenförsörjning bröt samman i december 2018.

Ett team bestående av veterinärer, säkerhetspersonal och anställda vid Vattenministeriet i Marsabit undersökte vattnet i brunnen den 9 januari. 

Proverna visade att vattnet innehöll höga nivåer av bland annat nitrat och andra upplösta salter, metaller och organiskt material. Några av proven innehöll dessutom bakterier från avföring.

1022756

Vi gav också mjölk till utsatta killingar som mist sin mamma i olyckan.

Genom att rädda djuren räddar vi också människoliv

Omkring 80 % av befolkningen i Marsabit-distriktet är nomadbönder, som uteslutande lever på sina kor, kameler, får, getter, åsnor och hönor. 

Djuren är beroende av mycket regn och stora betesområden och ägarna flyttar dem därför till nya områden under årets torra månader. När regntiden börjar återvänder de till sin egen by. Det är helt avgörande att rädda djurens liv – inte bara för deras egen skull utan också för ägarnas. Utan djuren kan de inte försörja sig och deras familjer får svälta.

1022779

App kan förebygga framtida olyckor

Vi hoppas på ett samarbete med Marsabits guvernör och distriktsdirektören för veterinärmyndigheten för att skydda djuren. Det vill vi göra genom att utveckla riskkartor över vattentillgångarna i Marsabit-distriktet, alltså broar, floder, borrhål osv. 

Kartorna ska både berätta var brunnarna finns och ge information om vattenkvaliteten. Säsongsbetonad minskning av vattennivåerna kan medföra farlig salthalt, därför ska kartan beskriva saltinnehållet i varje enskild brunn.

En sådan riskkarta kan hjälpa till att djuren får tillgång till friskt vatten året om. 

Kartorna kan överföras till en app, som skickar sms till användarna. Nomadbönder kommer inte längre att behöva riskera att föra sina djur under flera dagar i stekande sol – bara för att upptäcka att vattnet inte är säkert att dricka eller vattenförsörjningen helt brutit samman.

Läs mer om vårt katastrofarbete

Läs mer..