Whale breaching in the Pacific Ocean - World Animal Protection - Sea Change

Hoppet om valfristad i Sydatlanten grusat av valfångarvänliga nationer

Nyheter

Vi är bedrövade över att förslaget om att skapa en valfristad i Sydatlanten, som drevs av många regeringar, röstades ner vid valfångstkommissionens (IWC) 66:e möte i Slovenien.

Förslaget om valreservatet i Sydatlanten är ett försök att förbjuda valjakt i dessa vatten. Det syftar också till att koordinera lösningar på de problem som valar står inför: Jakt, spöknät, kollisioner med fartyg och skadligt oljud.

Planen fördes fram sent på 1990-talet och nu åter på IWC:s möte av regeringarna i Argentina, Brasilien, Gabon, Sydafrika och Uruguay. 

En majoritet, tre fjärdedelar, röstade för skyddsområdet men det blockerades av 24 stater som är för valjakt och de länder som stöttade dem.

En sorglig dag för valarna

Ingrid Giskes, chef för vår kampanj mot spöknät, säger: "Idag är en sorgens dag för valarna eftersom länderna som stödjer kommersiell valfångst har röstat emot en valfristad i Sydatlanten."

Vi var på mötet i Slovenien och lyckönskade de 38 länder som röstade för fristaden och beklagade de länder som gränsar till fristaden och desperat ville driva igenom den.

Vi ger inte upp

Vi kommer att fortsätta pressa på för andra positiva förändringar för valarna under den tid som är kvar av mötet, som:

  • att förespråka ökat samarbete mellan IWC och vårt Global Ghost Gear Initiative (GGGI) för att avskaffa problemet med marin nedskräpning som trasslar in valar och andra havsdjur i spöknät,
  • be IWC att fortsätta engagera sig med GGGI och samarbetet med andra multinationella plattformar som FN-organen FAO och UNEP och
  • få IWC: s vetenskapliga kommitté att samla in global, standardiserad data om intrasslade valar som kan delas i GGGI:s nya dataportal.

Fortsätter vårt arbete med IWC

Under 2015 grundade vi vårt Global Ghost Gear Initiative (GGGI), en allians med många intressenter som för samman den privata sektorn, fiskeindustrin, forskare, myndigheter och organisationer, för att bekämpa problemet med borttappad och bortkastad fiskeutrustning, också känt som spöknät.

IWC undersöker hoten mot valar på ett brett sätt, inklusive intrassling i spöknät. Svindlande  640 000 ton med fiskeutrustning hamnar i våra hav varje år. Det fångar, skadar, lemlästar och dödar hundratusentals valar och andra havslevande djur årligen.

Vårt gemensamma mål är att få fram ett starkt samarbete mellan GGGI och IWC eftersom det är mycket viktigt för valens överlevnad.

Läs mer om vad vi gör för att skydda havets djur från spöknät >>

Idag är en sorgens dag för valarna eftersom länderna som stödjer kommersiell valfångst har röstat emot en valfristad i Sydatlanten. - Ingrid Giskes, chef för vår kampanj mot spöknät, World Animal Protection.

Läs mer..