Hjälp har anlänt till tusentals djur i översvämmat Sri Lanka

Pressmeddelande: Hjälp har anlänt till tusentals djur i översvämmat Sri Lanka

Nyheter

Nödhjälpspaket och veterinärhjälp har nått fram till naturkatastrofdrabbade Sri Lanka. Djuren lider och tusentals människor behöver friska djur för att kunna överleva och bygga upp sitt liv på nytt.

Den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection organiserar och leder mobila veterinärteam till områden som påverkats av översvämningar och jordskred i sydvästra Sri Lanka för att ge nödhjälp åt både husdjur och boskap. Katastrofhjälpen kommer att kunna ge livsnödvändig hjälp till tusentals djur. 

- Översvämningarna och jordskreden är ödeläggande för både människor och djur. Vårt katastrofhjälpsteam och veterinärexperter är på plats för att ge hjälp som desperat behövs. Lidandet som djuren ställs inför är ofta osynliga för omvärlden eftersom dess ögon bara ser det mänskliga lidandet. Men djuren lider på samma sätt som människor och behovet av mat och medicin är lika stort för att förhindra sjukdomar, säger Roger Pettersson, World Animal Protection Sveriges generalsekreterare.

World Animal Protections katastrofhjälpsteam är i sydvästra Sri Lanka för att:

  • Ge omedelbar hjälp till djur på plats som är skadade efter översvämningen och ger dem förutsättningar att överleva
  • Dela ut överlevnadspaket, inklusive bandage och medicin för skadade djur, för att förhindra diarré, lunginflammation och andra sjukdomar som är vanliga efter översvämningar.
  • Värdera, tillsammans med regeringen, hur mycket ytterligare hjälp som behövs på kort och lång sikt.

Människors långsiktiga återhämtande efter en katastrof är sammanknutet med deras djurs välmående. Samhällena och människorna som drabbats av översvämningarna är vanligen beroende av sitt jordbruk för att överleva och om deras djur räddas får de en stabilitet inför framtiden. En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara beroende av djur för inkomster, transport eller arbete.

Läs mer om World Animal Protections arbete för katastrofdrabbade djur >>

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden

Översvämningarna och jordskreden är ödeläggande för både människor och djur.