En vild utter

Djurmisshandel är en global företeelse

Nyheter

Tyvärr pekas enskilda länder ut som de värsta djurplågarna, främst på sociala medier, på sätt som ibland närmar sig hets mot folkgrupp. Därför vill vi förtydliga vår inställning till djurs lidande som en global företeelse.

Djurmisshandel är tyvärr är en global företeelse. Den är inte begränsad till Kina, Asien eller något annat land eller kontinent.

Det finns många tusen människor som förespråkar djurskydd i Kina, inklusive personalen på vårt kinesiska kontor -precis som i USA och andra ställen runt om på jorden.

Vår kampanjansvariga Lina Dahl säger angående den senaste tidens händelser:

 ”Vi behöver börja se helheten av människans nyttjande av jordens resurser och vilka konsekvenser det får - och inte bara med fokus på vissa länder. Utbrottet av covid-19 må ha startat i visst ett land, men dålig djurhållning som ger uppkomst till sjukdomar är en konsekvens som inte bara förekommer i Kina. Vi behöver se kopplingen mellan konsumtion av djur och sjukdomar som det kan medföra och inte minst lidandet som ligger bakom. Det är hög tid att komma samman och kräva att regeringar och beslutsfattare stoppar handeln med och utnyttjandet av vilda djur för gott.”
 

Läs mer om vårt arbete

Läs mer..