Vårt arbete

Vi hjälper djur över hela världen. Från direkta insatser till politiskt arbete med lagstiftning på högsta nivå. Vi har valt ut fyra huvudområden där vi kan hjälpa flest behövande djur så effektivt som möjligt.

  • Vilda djur 
  • Lantbruksdjur 
  • Djur i samhällen 
  • Katastrofdrabbade djur 

Vårt arbete

Björn njuter av det vilda
Vilda djur utnyttjas av människor världen över. Vi arbetar för att stoppa utnyttjandet av vilda djur för underhållning, samt skydda djur som hotas av illegal handel eller nedskräpning i haven.
Glade grise fri på marken
Vi arbetar för bättre välfärd för miljarder djur inom världens lantbruk. Det sätt djuren behandlas på är världens största djurvälfärdsproblem – och det är ett problem som växer.
Hundar blir matade i Kenya
Hundar och katter ska få leva bra liv. Vi fokuserar på att förändra livssituationen i grunden och arbetar tillsammans med privatpersoner, organisationer och myndigheter för att praktiskt hjälpa hundar och katter.