Vårt arbete för att stoppa pälsdjursuppfödningen har ett brett stöd bland EU:s toppolitiker. Ledamöter från alla politiska grupper i EU-parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att stödja ett pälsförbud.

Starkt stöd i EU-parlamentet för avveckling av pälsindustrin

Nyheter

Vårt arbete för att stoppa pälsdjursuppfödningen har ett brett stöd bland EU:s toppolitiker. Ledamöter från alla politiska grupper i EU-parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att stödja ett pälsförbud.

På EU-kommissionens bord ligger ett förslag om en avveckling av hela pälsindustrin i EU och väntar på att kommissionen ska ta ställning till det. Ett beslut väntas komma vid årsskiftet.

Förslaget är ett så kallat medborgarinitiativ som fått namnet Fur Free Europe. World Animal Protection stödjer Fur Free Europe, som startades av Eurogroup for Animals som vi är medlem i. 

Initiativet har ett starkt folkligt stöd: det har undertecknats av över 1,5 miljoner EU-medborgare på mindre än ett år. Det hade räckt med en miljon namn för att EU-kommissionen skulle vara tvungen att ta ställning till förslaget. 

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

Miljontals pälsdjur i Europa behandlas på ett oacceptabelt grymt sätt i pälsindustrin varje år. Det är mycket hoppfullt att EU-parlamentet nu så tydligt ställer sig bakom vårt krav på en avveckling av pälsdjursuppfödningen. Tillsammans med de 1,5 miljoner som undertecknat Fur Free Europe sänder det här ett starkt budskap till EU-kommissionen att stå upp för pälsdjuren.

Klar majoritet mot päls

En klar majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet uppmanar EU-kommissionen att lyssna på den starka folkliga opinionen för ett pälsförbud. Den allmänna meningen är att pälsindustrin innebär mycket lidande för pälsdjuren och därför måste avvecklas av hänsyn till djurens välfärd.

Många tar också upp hälsoskäl som ett viktigt argument för ett förbud mot pälsdjursuppfödning. Det finns en stor oro för spridning av allvarliga sjukdomar som covid-19 och fågelinfluensa bland djur i pälsindustrin.

EU-parlamentets ställningstagande kan ses mot bakgrund av att pälsindustrin är på kraftig tillbakagång i Europa. Hittills har 20 EU-länder helt eller delvis förbjudit pälsdjursfarmning, med hänvisning till djurskydds- och folkhälsoskäl. 

 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..