kycklinguppfödning

Dåligt betyg för kycklinguppfödningen

Nyheter

World Animal Protection har undersökt den globala kycklinguppfödningen. Vi har satt betyg på åtta stora snabbmatskedjor som är verksamma runt om i världen. Tyvärr får de flesta företagen dåliga betyg för hur kycklingarna behandlas.

Varje år föds över 50 miljarder kycklingar upp i den globala livsmedelsindustrins fabriksliknande miljöer. Trånga, stimulansfattiga djurhållningssystem, som ofta saknar solljus.

I den här onaturliga miljön är det vanligt att en kyckling har mindre golvyta än ett A4-papper att röra sig på. Kycklingarna är framavlade för bli stora med mycket kött och växa fort, så att de kan slaktas när de bara är omkring sex veckor. Storleken och tillväxthastigheten gör att de drabbas av en mängd hälsoproblem, som hjärt- och lungsjukdomar och att de får svårt att gå.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är helt oacceptabelt att kycklingar utsätts för lidande för att livsmedelsindustrin ska tjäna pengar. Kycklingarna borde i stället få leva ett värdigt liv, med utlopp för sina naturliga beteenden. Vi måste se till att det blir en genomgripande attitydförändring, så att kycklingarnas välbefinnande hamnar i fokus.”

Kycklingfarm

Nedslående resultat

För att få en tydligare bild av hur kycklingarnas situation ser ut har World Animal Protection undersökt och betygsatt följande åtta snabbmatskedjor: Burger King, Domino’s, KFC, McDonald’s, Nando’s, Pizza Hut, Starbucks och Subway. Stora, välkända världsföretag, som har miljontals kunder varje dag och serverar kött från hundratals miljoner kycklingar varje år. Dessvärre ger vår undersökning ”The Pecking Order” ett mycket nedslående resultat.

Även om företag som KFC, Burger King, Pizza Hut och Nando’s tar kycklingarnas välbefinnande på större allvar, är helhetsbilden mycket bekymrande. Det finns stort

utrymme för förbättringar, även för företagen med högst betyg. En vilja till förändring märks främst i Europa och Nordamerika, medan intresset är betydligt svalare i Australien, Asien, Afrika och Latinamerika.

Lina Dahl säger:

”Förutom att många företag visar ett alarmerande ointresse för kycklingarnas situation, är uppföljningen dessutom otillräcklig. Att företag fått ett bättre betyg beror främst på att de har antagit riktlinjer för förändringar, men baksidan av myntet är dålig rapportering om hur målsättningarna sedan har uppfyllts i praktiken. Då blir det svårt att veta hur många kycklingar som faktiskt upplever ett minskat lidande, även om ett företag har en detaljerad välfärdspolicy”

World Animal Protection uppmanar snabbmatskedjorna att se till att kycklingarna inte hålls i burar och får gott om utrymme att röra sig på. Företagen måste också ta ansvar för att kycklingarna har möjlighet till ett naturligt beteende, med hjälp av berikningar av miljön som sittpinnar, strö och solljus. Uppfödarna ska inte heller använda de snabbväxande kycklingar som orsakar så många hälsoproblem. Lidandet vid slakt måste minimeras.

Bottenbetyg för Sverige

Alla de undersökta företagen utom Nando’s finns representerade i Sverige. Det blir nästan bara bottenbetyg när verksamheten här ska bedömas, med undantag för KFC som har förbundit sig att följa den särskilda överenskommelsen Better Chicken Commitment. Det är ett åtgärdsprogram som tagits fram av flera djurskyddsorganisationer med utgångspunkt från vetenskapliga fakta om kycklingar.

McDonald’s får näst sämsta betyg i Sverige, medan de övriga fem snabbmatskedjorna – Burger King, Domino’s, Pizza Hut, Starbucks och Subway – får sämsta möjliga betyg allihop.

Lina Dahl säger:

”Vi hade hoppats på mycket bättre resultat, inte minst i Sverige, för de här stora kedjorna som påverkar så många kycklingars livsförutsättningar. Jag hoppas ändå att den uppmärksamhet som World Animal Protection nu skapar ska leda till att kycklingarnas situation förbättras mer påtagligt. Då är inte minst den allmänna opinionen viktig.

Om fler ifrågasätter livsmedelsindustrins behandling av kycklingar, blir det svårare att inte göra någonting åt lidandet. En glädjande utveckling i den riktningen är att både företag vi undersökt och andra i restaurangbranschen erbjuder fler köttfria alternativ till sina kunder.”

Läs mer här i vår rapport

Rapporten ”The Pecking Order”

 

 

 

McDonald’s får näst sämsta betyg i Sverige, medan de övriga fem snabbmatskedjorna – Burger King, Domino’s, Pizza Hut, Starbucks och Subway – får sämsta möjliga betyg allihop.

Läs mer..