Carrinhos de supermercado - Pixabay

Ny rapport: Globala livsmedelsjättar sviker djuren

Nyheter

Flera internationella livsmedelsföretag misslyckas med att förbättra sina djurskyddspolicyer. Det visar en granskning gjord av World Animal Protection och Compassion in World Farming, som släpps idag.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) jämför djurvälfärdsstandarder mellan världens största livsmedelsföretag. Det är den ledande globala mätningen av företags åtgärder kring djurvälfärd. Rapporten rankar 150 globala livsmedelsföretag i sex nivåer – där den sämsta nivån innebär att företaget inte erkänt djurvälfärd som en viktig affärsfråga.

Årets granskning visar att mer än en tredjedel av företagen, 59 av 150, inte har någon information alls om sin inställning till djurvälfärd. Än mer anmärkningsvärt är att en femtedel av dessa globalt ansedda företag inte har någon djurvälfärdspolicy över huvud taget.

Flera av de företag med allra lägst poäng – som Mars, Subway och Starbucks – har utvärderats årligen sedan BBFAW lanserades 2012. På 10 år har de inte förbättrat sina positioner alls och ligger fortfarande betydligt efter sina konkurrenter. Bland de granskade företagen finns två svenska, ICA och Ikea, som båda hamnar i mitten av skalan.

Ledande företag är Marks and Spencer's och Noble Foods, som arbetar aktivt för att förbättra djurvälfärden i sina leverantörskedjor. De företag som bättrat sig mest sedan BBFAW lanserades är Nestlé, Sodexo och Barilla.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige, säger:

Det är anmärkningsvärt är mer än en femtedel av dessa globalt ansedda företag inte har någon djurvälfärdspolicy, när djur utgör en stor del av deras business. Och att våra svenska jättar placerar sig i mitten av skalan är en besvikelse, vi hoppas på topplaceringar nästa år.

Steve McIvor, högsta chef på World Animal Protection, säger:

Covid-19 har medfört nya utmaningar men trots det måste vi fortsätta att driva på djurskyddet. Vi måste göra bättre ifrån oss för världens 50 miljarder djur som föds upp varje år. Den grymma industriella uppfödningen utsätter inte bara djur för lidande utan utsätter också människor för potentiella sjukdomar och risker. BBFAW sammanställer företags samtliga åtaganden på ett ställe, vilket ger ett tydligt, transparent och jämförbart resultat. Granskningen visar vilka företag som bryr sig om djur och vilka som inte gör det. Djurvälfärd blir allt viktigare för konsumenterna - producenter, affärer och restauranger skulle vara dumma om de ignorerar det.

Ytterligare information om BBFAW:

Granskningen omfattar 150 globala livsmedelsföretag – grossister, producenter pch restaurangkedjor – i 25 länder.

Bedömningarna av företagen baseras på offentligt tillgänglig information den dag granskningen utfördes – samtliga bedömningar gjordes mellan 1 oktober–30 november 2020.

Från 2021 kommer World Animal Protection att lämna över sin del av ledningen av BBFAW till Four Paws International, men fortsätter arbeta aktivt med BBFAW:s frågor. 

Läs mer..