Delfiner matas med fryst fisk

200 000 fick information om delfiner

Nyheter

Under sommaren har World Animal Protection Sverige skickat ut digital information om delfiner, i samarbete med företaget Jalt. Det är en del av vår kampanj för att få Kolmårdens djurpark att stoppa sina delfinshower.

Delfinannonserna skickades med så kallad geotaggning, så att informationen gick till personer som befann sig inom en radie av 10 km från Kolmårdens djurpark. Mellan den 25 juni och den 25 augusti visades våra annonser för 200 000 personer.

Kolmårdens delfinarium är Sveriges enda anläggning för delfinshower. De marknadsförs som oskyldig familjeunderhållning, men att vara instängd i en bassäng och uppträda för publik är ett grymt öde för en delfin. Alla delfiner borde få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet. Våra annonser via geotaggning har förhoppningsvis lett till att många fått upp ögonen för delfinernas lidande och därför valt att inte besöka Kolmårdens delfinshower.

Delfinarium Kolmården. Foto: Tom Svensson

Kolmårdens delfinarium är Sveriges enda anläggning för delfinshower.

Onaturlig miljö

Kolmårdens djurpark har haft delfiner i fångenskap för underhållning sedan 1969. I delfinariet finns ett dussintal flasknosdelfiner, som hålls i en betongbassäng på 2 000 kvadratmeter med klorerat vatten. Vilda flasknosdelfiner rör sig vanligen över ett stort område på 100 000 kvadratmeter.

I en den här onaturliga miljön är delfinerna i stor utsträckning tvingade att lyda personalen. Det är svårt för delfinerna att få vara ifred och mat används som belöning. De präglas att utföra de beteenden personalen begär av dem för att få mat, även om de egentligen inte vill delta i träningen och showerna.

Den sociala sammansättningen av gruppen i bassängen kan också skapa stora
problem för delfinernas välbefinnande. Flasknosdelfiner i det vilda lever ofta i stabila familjegrupper, med en äldre hanne som ledare, några honor och deras kalvar. I Kolmårdens delfinarium får delfinerna däremot finna sig i att de aldrig kan vara riktigt säkra på när vissa flockmedlemmar försvinner och nya placeras i flocken.

För World Animal Protection är det en självklar grundinställning att vilda djur hör hemma i frihet och inte i djurparker. I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter. Det går inte att motivera delfinernas fångenskap i Kolmårdens djurpark utifrån ett bevarandesyfte, eftersom flasknosdelfinen inte är en hotad art.

Mer om delfinerna på Kolmården

Läs mer..