Stoppa showen

Delfinunderhållning är lidande förklätt till oskyldig familjeunderhållning.

Besök på en delfinshow är den tredje vanligaste turistaktiviteten med vilda djur runt om i världen.

Det finns mer än 300 delfinattraktioner – kända som delfinarier – i 54 länder, som håller över 3 000 delfiner i fångenskap. 

Varenda en av dessa intelligenta individer är brutalt instängd. Den genomsnittliga delfinbassängen är mindre än 200 000 gånger delfinens naturliga miljö. Instängda och fulla av klor – dessa små bassänger kommer inte ens i närheten av omväxlingen i världens hav och kuster. 

Trots ökad medvetenhet och kampanjer har industrin vuxit i några delar av världen. Antalet vattenparker i Kina ökade från 39 under 2015 till 76 i början av 2019. I Kina, Mexiko, USA, Spanien, Ryssland, Japan och Karibien finns flest delfinanläggningar. 

Läs vår rapport "Behind the smile"

Många anläggningar rättfärdigar uppfödning genom att hävda att de arbetar för bevarande. I verkligheten är aveln bara ett sätt att få fram mer djur som kan utnyttjas som turistunderhållning. 

Så få som 5–10% av delfinarierna och djurparkerna som finns i världen engagerar sig på riktigt i artbevarande och de använder bara en liten del av inkomsterna till detta, ofta mindre än 1 procent.

Sorgligt nog skulle de flesta delfiner i fångenskap inte överleva att släppas tillbaka ut i havet. Vi uppmanar anläggningarna att ändra sin affärsmodell och sluta föda upp eller fånga in delfiner. Vi uppmanar att även ge djuren som redan finns där den bästa omsorg de kan, främst genom att slippa underhålla besökare och få bra levnadsförhållanden – och när det är möjligt, flytta dem till ett genuint havsnära reservat. 

Vår efterfrågan på unika semesterupplevelser driver på utbudet på underhållning med vilda djur. Delfiner ska inte utnyttjas för att underhålla människor. Vi måste fortsätta arbeta för att få stopp på delfinshowerna och göra detta till den sista generationen av delfiner som används som underhållning. Vi behöver göra det tillsammans för att kunna lyckas!