Foto: Four Paws /Fred Dott

Här avslöjas hur rävarna lider i Polens pälsindustri

Nyheter

Rävar som tvingas leva i en extremt begränsad och onaturlig miljö som orsakar fysiskt och psykiskt lidande. Det är den skrämmande verkligheten i den polska pälsindustrin, visar en ny undersökning.

Varning för otäcka bilder! Film om rävarnas lidande i polsk pälsdjursuppfödning:

Den polska pälsindustrin tillhör de största i Europa. Polen föder upp flest minkar för pälsproduktion och näst flest rävar efter Finland. Djurvälfärdsorganisationen Essere Animali, som liksom World Animal Protection är medlem i Eurogroup for Animals, har undersökt situationen för rävarna i Polen.

Allvarliga missförhållanden

Granskningen med helt ny bilddokumentation från februari avslöjar fruktansvärda förhållanden för rävarna:

  • Rävar med ett onaturligt sjukligt beteende som snurrar runt i sina burar
  • Stressade rävar som kastar sig mot metallväggarna i burarna
  • Allvarliga sanitära problem med smutsiga burar som inte rengörs
  • Burar med golv helt av trådnät, som är mycket obekväma att stå på och lätt orsakar smärta i tassarna
  • Otillräckliga system för att se till att djuren får tillräckligt med mat och vatten.

Skriv på för ett pälsfritt EU!

Det är hög tid att avveckla den grymma pälsindustrin i Polen och andra EU-länder. Vi och ett stort antal andra organisationer stödjer därför det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe, som startats av Eurogroup for Animals som vi är medlem i.

Fur Free Europe är en uppmaning till EU att förbjuda pälsdjursuppfödning och handel med produkter från pälsdjursuppfödning. Om vi lyckas samla in en miljon underskrifter till den 1 mars måste EU-kommissionen ta ställning till medborgarinitiativet. 

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Hittills har drygt 1,5 miljoner EU-medborgare stött Fur Free Europe. Men det är viktigt att vi får in fler namn – för att visa EU:s beslutsfattare att vi är många som vill att pälsindustrin ska avvecklas och för att gardera oss mot att vissa namnunderskrifter kan vara ogiltiga. Så skriv på namninsamlingen och be gärna andra att göra det också.”

Skriv på

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins utsläpp och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Hjälp djur som lider

Det är hög tid att avveckla den grymma pälsindustrin i Polen och andra EU-länder.

Läs mer..