Human Egg projet

Tio miljoner till lantbruksdjur i Sydostasien 

Nyheter

World Animal Protection har tilldelats ett bidrag på 10 miljoner kronor från Open Philanthropy, en organisation som stödjer projekt som förbättrar världen, för vårt initiativ Investing in Others. 

Pengarna gör det möjligt för oss att investera i lokala sydostasiatiska projekt för att förbättra djurens välfärd i hela regionen. Detta är ett bra exempel på hur vårt arbete bygger en gemenskap för att tackla de värsta lantbruksmetoderna och förbättra det globala livsmedelssystemet. 

Om programmet 

Programmet ger pengar till projekt som är utformade för att förbättra lantbruksdjurens liv över hela Sydostasien. Vi kommer att samarbeta med åtta organisationer i Sydostasien, som får ansöka om, ta emot bidrag och genomföra småskaliga insatser. Det maximala bidraget, för två år per bidragstagare, är 750 000 kronor. Projekten kommer att fokusera på en rad frågor som inkluderar policyförändring, företagsengagemang, opinionsbildning, kommunikation, forskning och växtbaserad kost/arbete för mindre och bättre kött. 

Vi kommer att hjälpa till med ansökan, kapacitetsuppbyggnad, teknisk support och övervakning och utvärdering för att hjälpa bidragsmottagarna att uppnå sina projektmål. 

Kor får mat

Att ändra livsmedelssystemet 

Detta initiativ stödjer vår globala lantbruksstrategi. Vi kommer aktivt att arbeta med och stödja andra organisationer, som kan samarbeta med oss och utforska hur vi kan förändra det globala livsmedelssystemet så att det varken skadar djur, miljön eller människor. Detta kommer att hjälpa oss att förändra det globala livsmedelssystemet till 2030. 

Vi inser att, för att kunna fasa ut de sämsta jordbruksmetoderna och förbättra livsmedelssystemet kommer det att krävas mycket större resurser än vad bara en organisation har. Det krävs även mer än vad djurskyddsrörelsen kan göra, även om vi går ihop och gör det tillsammans. Så vi måste aktivt arbeta med andra organisationer som kan gå med oss i kampen för att ta itu med dessa betydande globala problem. 

En global insats 

Att få detta andra bidrag från Open Philanthropy för vårt program Investing in Others, vilket är nästan tre gånger så stort som vårt tidigare bidrag, var  resultatet av en global kraftsamling. 

Tack vare vårt framgångsrika tidigare bidrag (2020–21) kunde vi bygga vidare på grunden för ett starkt andra bidragsförslag (2022–24). Teamen för Fundraising, Finance och Food System Programs, samarbetade för att skapa ett innovativt förslag för att testa metoder som har potential att förändra livsmedelsystemet. Open Philanthropy var så imponerade av vårt förslag att de bad oss öka vår kapacitet för mer finansiering. 

Kor får mat

Om Open Philanthropy 

Open Philanthropy grundades 2011 av Dustin Moskovitz, en av Facebook-grundarna, och Cari Tuna, Good Ventures medgrundare. Open Philanthropy identifierar enastående bidragsmöjligheter, ger bidrag, följer och publicerar resultaten. Dess uppdrag är att ge bidrag så effektivt som möjligt och dela resultaten öppet, så att alla kan bygga vidare på insikter och lärdomar. 

Deras fokus på lantbruksdjurs välfärd bygger på övertygelsen att om vi ökar människors medvetenhet om hur det görs idag, samtidigt som vi driver på för reformer, skulle vi kunna minska lidandet för enormt många djur. 

Vi kommer att hjälpa bidragsmottagarna att uppnå sina projektmål 

Läs mer..