Cargo of Cruelty

Ethiopian Airlines viktig länk i grym djurhandel

Nyheter

Vår nya rapport ”Cargo for Cruelty” avslöjar att Ethiopian Airlines har en nyckelroll i den grymma handeln med vilda djur från Afrika.

Flygbolagets djurtransporter runt om i världen utsätter inte bara djuren för stort lidande utan ökar också riskerna för spridning av allvarliga sjukdomar som covid-19 mellan djur och människor.

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”De vilda djuren i Västafrika utnyttjas hänsynslöst och stora grupper av djur håller på att försvinna i oroväckande takt. En starkt bidragande orsak till det är den internationella handeln med exotiska djur som husdjur. De vilda djuren drabbas av oerhörda grymheter i den här industrin.”

Ethiopian Airlines  viktig länk i grym djurhandel

Förmedlingen av vilda djur som husdjur långt ifrån sina naturliga livsmiljöer har hittills till stora delar varit odokumenterad. I rapporten ”Cargo of Cruelty” har World Animal Protection via sociala medier kartlagt handeln med afrikanska djur som husdjur, för att få en bättre överblick av hur verksamheten ser ut. Det är en dyster bild av djurplågeri och uppenbara hälsorisker för människor som framträder.

Västafrika handelscentrum

Undersökningen fokuseras på Västafrika, som är en betydande exportregion för flygtransporter av afrikanska djur runt om i världen, via länder som Togo och Ghana. Ethiopian Airlines, det största flygbolaget i Afrika, är det mest anlitade bolaget för de här djurtransporterna från Västafrika. Det är en hänsynslös handel som utsätter djuren för mycket lidande. Djuren plågas av att bli infångade och att hållas i fångenskap under svåra förhållanden. Transporterna ökar risken för att djur blir sjuka och dör.

Ethiopian Airlines  viktig länk i grym djurhandel

Mellan 2016 och 2020 utannonserades tvåhundra olika djurarter till försäljning på sociala medier – och då undersöktes ändå bara två konton, som var kopplade till säljare av vilda djur i Togo.

Ethiopian Airlines genomförde under den här perioden 33 bekräftade flygningar med export av vilda djur till flera olika länder runt om i världen: Oman, Japan, Sydkorea, Thailand, Kina, Malaysia, Tyskland, Italien, Ryssland och Storbritannien. Några av de vanligaste djurarterna som transporterades var skorpioner, kameleonter, afrikanska sporrsköldpaddor, stäppvaraner och ginstkatter.

Ethiopian Airlines  viktig länk i grym djurhandel

Ethiopian Airlines är det mest anlitade bolaget för djurtransporterna från Västafrika

Även utrotningshotade djur drabbas av den cyniska handeln med vilda djur. Runt sju procent av arterna som kunde identifieras i konversationerna på sociala medier klassas som antingen känsliga, hotade eller allvarligt hotade, enligt Internationella naturvårdsunionens, ICUN:s, röda lista över hotade arter.

Spridning av sjukdomar

Handeln med vilda djur anses vara en av de största riskerna globalt för hot mot den biologiska mångfalden. Den medför också stora smittorisker. Mer än 70 procent av sjukdomar som sprids mellan djur och människor tros komma från vilda djur som lever under dåliga förhållanden i närheten av människor.

Ethiopian Airlines  viktig länk i grym djurhandel

Lina Dahl säger:

”Nu när världen fortfarande kämpar med pandemin är det viktigt att komma ihåg vad som antas ha startat smittan: handeln med vilda djur. Medan människor tvingas rätta sig efter reserestriktioner för att smittspridningen ska minska är det chockerande att konstatera att vilda djur med hög smittorisk flygs runt över hela världen. Det här kan vara en tickande bomb mitt ibland oss, eftersom vi vet att vilda djur utgör en direkt smittorisk. Vi måste förhindra spridning genom att se till att smitta inte kommer ombord på flygplanen. Handeln med exotiska husdjur är då ett lämpligt område att börja med.”

Transporterna måste stoppas

Ethiopian Airlines djurtransporter kan strida mot gällande regelverk, som de regler som utfärdats av den internationella flygorganisationen IATA, International Air Transportation Association.

Rapporten visar exempelvis att djur som sköldpaddor har lastats så tätt att de haft svårt att sträcka ut sina halsar och huvuden under transport. Det finns också en oro för att en del transporter av vilda djur som regleras enligt CITES, Convention of International Trade in Endangered Species, har lämnat Ghana och Togo utan giltiga tillstånd eller med fler djur än vad som får exporteras.

Ethiopian Airlines  viktig länk i grym djurhandel

Sköldpaddor lastas så tätt att de har svårt att sträcka ut sina halsar och huvuden under transporten

World Animal Protection uppmanar nu Ethiopian Airlines och andra flygbolag att stoppa alla transporter av vilda djur, som utnyttjas som husdjur. Djurplågeri är oundvikligt när vilda djur fångas in eller föds upp i fångenskap, transporteras och hålls som husdjur.

Lina Dahl säger att Ethiopian Airlines nu måste anta en ny ansvarsfull policy för sina transporter:

”Ethiopian Airlines har en viktig roll att koppla ihop Afrika med resten av världen. Bolaget importerar livsviktigt covid-19-vaccin till Afrika, men riskerar samtidigt att också sprida livsfarliga smittoämnen över världen med sina transporter av vilda djur. Ethiopian Airlines måste nu ta sitt ansvar för att både skydda världen från framtida pandemier och att skydda Afrikas fantastiska djurliv.”

Läs vår rapport "Cargo for Cruelty"

 

World Animal Protection uppmanar nu Ethiopian Airlines och andra flygbolag att stoppa alla transporter av vilda djur, som utnyttjas som husdjur

Läs mer..