Ännu ingen förbättring i sikte för minkarna

Ännu ingen förbättring i sikte för minkarna

Nyheter

Under förra året fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsproduktion.

I sin redovisning konstaterar verket att minkarna troligtvis fått det bättre, men att det krävs ytterligare utvärderingar och forskning för att kunna veta om de har fått det tillräckligt bra.

Frågan om minkarna kan bete sig naturligt på minkfarmerna har stått i centrum sedan den förra djurskyddslagen kom 1988. Utredning på utredning har antingen slagit fast att hållningen måste förändras eller att det saknas underlag om hur minkarna mår.  En stor statlig pälsdjursutredning konstaterade redan 2003 att om man inte senast 2010 kunnat visa att minkhållningen lever upp till djurskyddslagens krav ska den helt eller delvis avvecklas. Så blev dock inte fallet.

Ny rapport presenterad för regeringen

Jordbruksverket konstaterar nu i sin rapport till regeringen att det inte har varit möjligt att utvärdera det gällande regelverket för hållning av minkar eftersom det trädde ikraft först den 1 januari 2017 och att det krävs mer forskning för att säkert kunna säga vad som krävs för att minkarna ska kunna bete sig naturligt. Verket slår också fast att man inte vet hur vanligt det är med beteendestörningar hos minkar, även det är något som måste studeras framöver.

Den nya djurskyddslagen, som träder i kraft den 1 april 2019, innebär en skärpning vad det gäller beteendestörningar. Regeringen har angivit att beteendestörningar är ett tecken på att det kan finnas problem i djurhållningen och att det på besättningsnivå och över tid ska råda nolltolerans.

I sina nuvarande föreskrifter kräver dock Jordbruksverket att åtgärder ska sättas in om djur visar betydande nivåer av beteendestörningar. Någon ändring föreslås inte i rapporten. 

Jag tycker att det fanns tillräckligt med underlag för att Jordbruksverket skulle ha kunnat gå längre i sin rapport. Vi har framhållit att minkar inte ska hållas i burar. Och det är konstigt att man har kvar regler i sin föreskrift om att åtgärder först ska sättas in om djur visar betydande nivåer av beteendestörningar när riksdagen skärpt lagen på just det området, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.