Chickens in a factory farming

Fler djurskyddsmotioner med internationellt fokus

Nyheter

Det är uppmuntrande att riksdagsledamöterna lämnat in många motioner som rör djurvälfärd, flera med internationellt fokus, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Den 23 november var sista dag för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner för 2022. Flera hundra har kommit in som rör djurvälfärd i någon form.

Roger Pettersson har arbetat med djurskydd i över 30 år. Under lika många år har han arbetat politiskt för att nå förbättringar för djur. Främst lagstiftningsvägen men också genom djurvänliga branschöverenskommelser och samarbeten med olika aktörer. Han framhåller att årets motionsskörd innehåller starka motsättningar:Det jag ser efter att ha läst igenom samtliga motioner är att det finns en stor polarisering vad det gäller vilda djur. Många visar på ett stort engagemang för att skydda vilda djur, som att stoppa den illegala handeln med dem och få in dem i djurskyddslagen. Samtidigt finns det flera motioner om att skjuta ner rovdjur och andra djur till en miniminivå samt försvaga rättsskyddet för de vilda djuren ytterligare.

Han gläds över att flera motioner om kycklingars välfärd kommit in. Den senaste tidens skandaler i kycklingindustrin har skakat om. Politiken är – och ska vara – mitt i samhällsdebatten och att det går att påverka genom att lyfta vissa frågor.

Ett annat ämne som tas upp är livsmedelsstrategin, som han poängterar har stor betydelse för både djurs och människors välfärd.

Den är otroligt mycket viktigare för djurvälfärden och vår framtid än man kan tro. Min stora förhoppning är att den ska fokusera mycket mer på hållbarhet, vilket skulle komma både människor och djur till godo. Vi kan inte bortse från riskerna med antibiotikaresistens och zoonoser, samtidigt som miljarder djur lider.

Han ser också en trend att allt fler frågor rör internationella samarbeten.

Det ger hopp att se flera motioner som skulle ge Sverige möjlighet att bli en stark röst för djuren internationellt, främst i EU men också i andra organ. Som pälsindustrin, där måste vi ta ett oundvikligt steg framåt. Det finns också ett starkt engagemang för en global deklaration om djurvälfärd – något vi driver internationellt och som Sverige redan antagit.  

Ett axplock ur andra motioner rör exempelvis förbud mot koldioxidbedövning vid slakt, hållande av vilda djur på cirkus och i djurparker och en grön investeringsbank, för djur- och miljövänliga investeringar.

Flera hundra motioner har kommit in som rör djurvälfärd i någon form

Läs mer..