Koala being handed to a visitor for a photo

Många djurparker tillåter närkontakt med vilda djur

Nyheter

Förra veckan blev en pojke biten av en lemur på Ölands Djurpark. Problemet med att djurparker tillåter närkontakt med vilda djur är tyvärr globalt. World Animal Protection i Australien har granskat djurparkerna i Queensland.

Rapporten visar att de populära anläggningarna Australia Zoom Dream World och Sea World tillåter närkontakt med vilda djur, precis som flera andra, trots att det innebär risker både för djuren och besökarna. Tyvärr är detta vanligt även i Sverige.

report queensland

Fyra av djurparkerna i den svenska djurparksguiden får rött på båda de här grundläggande områdena: Kungsbyn Djurpark, Malmö Reptilcenter, Varbergs Tropikarium och Junsele Djurpark. Dessa har dessutom visat ett bristande engagemang genom att inte ens svara på enkäten. Ytterligare sex tillåter närkontakt med vilda djur: Kolmården, Kolmården-Tropikarium (som inte heller besvarat enkäten), Parken Zoo, Tropikariet i Helsingborg, Ystads Djurpark och Skansen-Akvariet.

Närkontakten kan handla om att besökarna erbjuds att klappa spindlar, ormar och ödlor, dyka med hajar och rockor, mata sengångare och surikater och att låta en lemur sitta på axeln.

koala

Kolmården är också den enda svenska djurparken som tillåter föreställningar med vilda djur

Kolmården tillåter att besökare har närkontakt med vilda djur som exempelvis noshörningar och vattensvin i samband med särskilda visningar. Kolmården är också den enda svenska djurparken som tillåter föreställningar med vilda djur: delfiner, sälar och rovfåglar. Ägaren Parks and Resorts har beslutat att Kolmårdens delfinshower ska avvecklas, men det är fortfarande oklart när showerna stoppas.

Lina Dahl säger:

”Vilda djur som delfiner hör hemma i haven, men eftersom Kolmårdens tolv delfiner hållits i fångenskap skulle de sannolikt få svårt att klara sig helt fria. Vår uppmaning till Parks and Resorts är därför att se till att delfinerna flyttas till ett djurvänligt reservat. Fram till flytten bör de få semester och slippa onaturliga uppträdanden som cirkusartister.”

Här finns rapporten om Queenslands djurparker: https://www.worldanimalprotection.org.au/news/report-exposes-queensland-wildlife-venues

Här kan du läsa mer om Sveriges djurparker

Sandra Jönsson, vår expert på vilda djur, säger: Att man inte tillåter närkontakt med vilda djur i djurparker är en av de viktigaste sakerna för djurens välfärd.

Läs mer..