Uppmuntra din kommun att hjälpa mjölkkorna

Djurskyddsindex presenterat på riksdagen

Nyheter

Animal Protection Index (API) rankar olika länders arbete med djurskydd. Det ska belysa brister men framför allt inspirera och uppmuntra länder med lägre standard att genomföra förbättringar.

Indexet är det första i sitt slag och är tänkt att användas och utvecklas tillsammans med stora internationella aktörer som FAO och OIE. Den första jämförelsen genomfördes 2014 av 50 länder. Sverige fick ett relativt gott betyg och hamnade på delad andraplats.

Ricardo Fajaro från World Animal Protection är en av de ansvariga för projektet. Han kom till riksdagen torsdagen den 28 maj för att berätta om Sveriges resultat i rankningen och den roll som Sverige kan spela för att förbättra djurskyddet även utanför våra gränser.

Sverige behöver uppdatera sin djurskyddslag, var hans budskap. Vilda djur borde förbjudas på cirkus, regler borde bli hårdare för att hålla delfiner i fångenskap, minkfarmar bör förbjudas och djurskydd bör vara en obligatorisk del i skolundervisningen.

Särskilt varnade han för de olika kontrollprogram som näringen själv har som enligt honom oftast inte fungerar i de länder han undersökt.

incontext-api-riksdagen0515

API presenteras på riksdagen. På bilden Carl Schlyter (mp), Elisabeth Tjärnström och Ricardo Fajaro.

Brister överensstämmer med djurskyddslagsutredningen

– Intressant är bland annat att de brister som identifierades överensstämmer väl med flera av förslagen i underlaget till den pågående djurskyddslagsutredningen, säger Elisabeth Tjärnström. Sverige ligger fortfarande i framkant på flera områden, men på vissa punkter har vi nu börjat halka efter.

Storbritannien, Schweiz, Österrike, och Nya Zeeland får det högsta betyget A. Iran, Vitryssland, Burma, Vietnam får det lägsta. Sverige får tillsammans med fyra andra det näst bästa betyget B.

– Ni var säkert i topp 1988 då nuvarande djurskyddslag kom, men det har gått lång tid sedan dess, menar Ricardo Fajaro.

Senare samma dag presenterades rapporten för landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman.

- Det är tydligt att djurskyddet i Sverige måste fortsätta att utvecklas om vi ska behålla vårt goda internationella rykte på området, säger hon.

Det är tydligt att djurskyddet i Sverige måste fortsätta att utvecklas om vi ska behålla vårt goda internationella rykte på området.

Läs mer..