Hund i det fria

Mexiko bevisar att vaccinering av hundar stoppar rabies

Blogg

Skrivet av

Vårt arbete med att vaccinera hundar tillsammans med Mexikos regering har bidragit till att stoppa rabies även för människor. 

Pankaj KC, som är chef för vårt arbete med hundar berättar om framgången: 

I september 2019 bekräftade WHO (Världshälsoorganisationen) att Mexiko eliminerat rabies hos människor som överförts från hundar. Denna viktiga framgång är resultatet av statligt samarbete med ”One Health-strategin”. Den innebär att människors och djurs hälsa är kopplade till varandra och med rabies är det inte möjligt att skydda människor utan att först vaccinera hundar. 

Cirka 10 miljoner hundar avlivas brutalt varje år av rädsla för rabies. Avlivning av hundar betraktas som en snabb åtgärd men ofta förvärras läget. Människorna i fattiga samhällen runt om i världen fortsätter att falla offer för rabies, trots att det finns lösningar som är lättillgängliga och bevisat effektiva. 

Rabies utrotat i Mexiko 

En hund väntar på sin rabiesvaccination i Mexico under en årlig kampanj då ägare kan ta med sig sina katter och hundar för att få dem vaccinerade och kastrerade.

Hur rabies eliminerades i Mexiko 

År 2000 började vi samarbeta med mexikanska myndigheter för att ta fram en strategi som fokuserar på välfärd i stället för ineffektiv avlivning. Den presenterades i Puebla, den fjärde största staten i Mexiko med en befolkning på mer än sex miljoner människor och över 200 döda människor inom en 40-årsperiod. Bristen på infrastruktur och teknisk förståelse och kunskap om problemen med rabies måste hanteras om det ska finnas något hopp om att bli av med denna dödliga sjukdom. 

Vårt arbete mot rabies satte hundar i fokus genom: 

  • Fri massvaccination 
  • Fri kirurgisk kastrering av husdjur 
  • Ansvarsfull utbildning och informationsprogram för husdjur i byar 
  • Adoption av hundar  

Det blev så framgångsrikt att mänsklig rabies minskade med 100 % år 2010 i Puebla och hundrabies minskade med mer än 89 %.  

Tre elever har skrivit “Ta hand om djuren”

Tre elever har skrivit “Ta hand om djuren”. Vi har jobbat med barn i åldrarna 3-5 år i skolor i Mexiko.

Globala framsteg för hundar 

Vi är oerhört stolta över att vårt arbete i Mexiko ledde till detta och vi fortsätter att arbeta med viktiga intressenter runt om i världen för att eliminera rabies hos människor och hundar senast år 2030. 

Bara under 2019 har vi 

  • Varit medorganisatörer i International Companion Animal Management Coalition (ICAM), som är den enda globala konferensen för hundhantering med 185 delegater från 38 länder 
  • Hjälpt till att ta fram en djurhälsostrategi tillsammans med Afrikanska Unionen. Det innebär att alla 54 medlemsländer måste ha en strategi för eliminering av rabies som inkluderar human kontroll av hundpopulation senast 2025 
  • Lanserat det första djurvänliga stadspriset någonsin i Brasilien och uppmärksammat de latinamerikanska städer som har implementerat de mest inspirerande humana hundpopulationsprogrammen 
  • Samarbetat med Beijing Animal Disease Control (BADC) för att publicera en barnbok i Kina och utbildat barn och lärare om ansvarsfullt husdjursägande. 
En gatuhund i Puebla

En gatuhund i Puebla. Antalet gatuhundar har minskat sedan vi började arbeta med myndigheter för att informera samhällen i djurvälfärd. 

Trivas tillsammans 

Jag växte upp i Katmandu i Nepal där lösspringande hundar är en del av familjen, hjärtat och själen i alla samhällen. Hundar är våra vänner och allierade, men även våra beskyddare och livet är bättre med hundar – det är en universell sanning. Och ändå ses hundar ofta som fienden. Rädsla och brist på politisk vilja samt skyldigheten att behandla människor snarare än att eliminera rabies har inneburit en brist på resurser och de som finns tillgängliga kanaliseras till det minst effektiva alternativet.  

Det är därför framgångshistorier som Mexiko är så viktiga. Människor börjar se att hundar är lösningen till att motverka rabies, att hundars liv har ett värde och att människors välfärd är kopplad till djurens välfärd. Om vi behandlar djur som känsliga varelser som förtjänar att behandlas med omsorg och respekt kommer vi att trivas tillsammans.  

Tack för ditt stöd. Utan våra supportrar skulle vi inte kunna skydda hundar och samhällen från rabies och från rädsla.  

Skriv till oss om du har frågor om ditt månadsgivande, vill ändra adress eller annat.