Djur i nöd får hjälp

Snabb hjälp till djur som drabbats av översvämningar i indiska Assam 

Blogg

Skrivet av

Kraftiga monsunregn har orsakat översvämningar, jordskred och förstörelse i den indiska delstaten Assam. Två stora floder, Brahmaputra och Barak, har svämmat över och drabbat nästan alla områdets 33 distrikt. 

Översvämningen har skadat samhällen och djur allvarligt. Djur som är stressade och strandsatta i förorenat översvämningsvatten riskerar att få parasiter, infektion, sjukdom och skador.

Tack vare alla ni underbara djurvänner som hjälper djur varje månad, året runt, kan vi agera snabbt när en katastrof slår till. Genom att samordna på distans med föreningar, organisationer, myndigheter och företag kan vi ge veterinärvård till minst 20 000 djur.

1027293

Vi engagerar även Assams delstatsregering att inkludera djur i en plan för katastrofhantering så att de kan få skydd vid framtida katastrofer.

Situationen för människor

Enligt regeringens rapporter berörs fler än 2 543 byar i Assam. 136 personer har avlidit och cirka 50 000 människor befinner sig i tillfälliga läger. Den statliga katastrofinsatsen (NDRF) arbetar kontinuerligt för att hjälpa till.

1027293

Situationen för djur  

Denna katastrof har även drabbat djuren allvarligt. 143 djur har dött i Kaziranga National Park och 165 har räddats. Mer än 1,3 miljoner boskap och 1 miljon fåglar och kycklingar har drabbats i Assam.

Många djur i översvämmade områden är stressade och strandsatta i förorenat översvämningsvatten, de riskerar att få allvarliga hälsoproblem som parasiter, infektion, sjukdomar och skador.

1027293

På vissa ställen står djur i vatten under många timmar, även dagar. De kan drabbas av parasiter inne i kroppen, som mask och även av parasiter på kroppen, som löss och loppor. De riskerar undernäring, diarré, sår, hudsjukdomar och infektionssjukdomar som stelkramp.

Eftersom de flesta jordbruksfält är översvämmade kan djur ses vid sidan av vägar letandes efter högre mark, på jakt efter skydd, vatten och mat. Delstatens regering arbetar för att ge näring och foder till de drabbade djuren. NDRF-team utbildade av World Animal Protection räddar djur i samarbete med skogsdepartementet.

Tack vare dig

Vi samordnar på distans med viktiga intressenter för att tillhandahålla mobila veterinärteam. Vi engagerar även Assams regering för att genomföra en plan för hantering av djur och skydda dem från framtida katastrofer.

Huvudsyftet med våra insatser är att skydda hälsan hos djur som drabbas av översvämningarna. Detta omfattar främst boskap (nötkreatur, bufflar, getter och grisar) men teamen behandlar även kycklingar och ankor samt husdjur efter behov.

Hjälpinsatsen planeras hjälpa minst 20 000 djur. Vi stödjer mobila veterinärteam som vårdar djur i 20 byar i tio distrikt i Assam.

1027293

Teamen samarbetar med lokala myndigheter och samhällen. På grund av Corona och för personalens, volontärernas och allmänhetens säkerhet kommer de att kritiskt och kontinuerligt utvärdera situationen och strikt följa riktlinjerna från lokala och nationella hälsodepartement.

För att minska risken för djur i framtida katastrofer bedriver vi även lobbyverksamhet och påverkansarbete för att få Assams regering att genomföra en statlig plan för hantering av djur i katastrofer.

Vad har gjorts

  • De mobila veterinärsteamen har hjälpt 13 620 djur och 1 482 familjer. Boskap, bufflar, får, grisar, höns, getter och ankor har fått vård
  • Arbetet fortsätter och fler områden kommer besökas av de mobila teamen. Vi planerar att hjälpa minst 20 000 djur i 20 byar
  • Vissa förseningar inträffar på grund av coronarestriktioner, förseningar av medicinleveranser och fortsatt kraftiga regn
  • Teamens medlemmar mår bra och fortsätter följa alla säkerhetsregler och rekommendationer