Var skall delfinnerna på Kolmården nu ta vägen

Kolmården, upprätta en handlingsplan för delfinerna!

Nyheter

Vi har i dag skickat ett brev till Kolmårdens ägare Parks & Resorts. Vi efterlyser en handlingsplan för en djurvänlig gruppflytt av Kolmårdens delfiner och vill att de slipper delta i fler shower fram till dess. En färsk Novus-undersökning visar att våra krav har starkt stöd hos svenska folket.

World Animal Protection Sverige välkomnar beslutet från Parks & Resorts att stoppa delfinshowerna i Kolmården. Frågan är vad som nu ska hända med de tolv delfinerna.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection, säger:

”Vi vill att alla delfiner tillsammans flyttas till en djurvänlig plats, där de kan få utlopp för sina naturliga beteenden. I väntan på flytten borde de få en vilsam semester, utan att behöva uppträda i några fler shower. Vi uppmanar Parks & Resorts att snarast upprätta en djurvänlig handlingsplan som publiceras offentligt, så att det inte råder någon tvekan om inriktningen för delfinernas framtid.”

De tre punkter handlingsplanen för Kolmårdens delfiner bör omfatta är:

  1. Flytt till djurvänligt reservat
  2. Sammanhållning av gruppen
  3. Semester i väntan på flytt
Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Djurvänligt reservat

Delfiner är vilda djur som i största möjliga mån ska få möjlighet att leva i frihet på sina egna villkor i världshaven. I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen. När det gäller just delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker.

Lina Dahl säger:

”Tyvärr är det svårt att släppa Kolmårdens tolv delfiner fria efter att de har hållits i fångenskap och inte är vana att klara sig själva. Ett bra alternativ är då ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Ett sådant reservat håller exempelvis just nu på att byggas i Grekland. Vi pratar gärna mer med Parks & Resorts om detta spännande projekt.”

Enligt en undersökning som Novus gjort på vårt uppdrag, anser hela 76 procent av de tillfrågade att det är viktigt att delfinerna flyttas till en plats där deras välbefinnande sätts i centrum och de kan få leva så naturliga liv som möjligt. Bland kvinnor är siffran till och med så hög som 84 procent. Bara 6 procent anser att det inte är viktigt att delfinerna får ett djurvänligt liv när de flyttas från Kolmården.

Sammanhållning av gruppen

I frihet lever delfiner i flockar och rör sig tillsammans över stora havsytor. När Kolmårdens delfiner nu ska omplaceras är det av största betydelse att ta hänsyn till den här sociala dynamiken för att delfinerna ska må bra. 

Delfiner som skapat starka band mellan varandra ska få vara tillsammans även i fortsättningen. Om det inte uppstår några problem mellan delfinerna är det rimligt att hela gruppen hålls ihop även efter att de har lämnat Kolmårdens delfinarium. Gruppen bör bara delas upp om bedömningen är att en uppdelning är lämplig utifrån delfinernas egna sociala intressen.

Även detta krav på social sammanhållning får starkt stöd i undersökningen. Två tredjedelar anser att det är viktigt att Kolmårdens delfiner hålls samman som grupp och inte splittras. Endast 6 procent svarar att det är oviktigt. Återigen är stödet starkast hos kvinnor: 77 procent.

Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Semester i väntan på flytt

Lina Dahl säger:

”I dagsläget finns ingen tidtabell för när delfinerna kommer att lämna Kolmården och när showerna ska stoppas. Därför uppmanar vi nu Parks & Resorts att med omedelbar verkan ge delfinerna semester i väntan på flytten. Vi vill att delfinerna får ledigt och slipper uppträda i några shower. De kan i stället få stimulans genom annan miljöberikning än att uppträda inför publik.”

Cirkusliknande shower är inte förenliga med moderna djurparkers uppdrag eller bevarandebudskap och riskerar dessutom att ge en skev bild av att vissa djurarter enbart finns till för vårt nöjes skull – inte för sin egen skull. Showerna skapar också stress som kan leda till hälsoproblem för delfinerna.

Här är stödet hos de tillfrågade inte lika starkt, men klart fler är för ledighet än emot. Kravet på semester från delfinshowerna stöds av 37 procent i Novus-undersökningen och av 48 procent av kvinnorna. För en fjärdedel av de svarande är frågan om semester däremot oviktig.

Lina Dahl säger:

”Vi hoppas att Parks & Resorts tar till sig den här starka opinionen hos svenska folket och ser fram mot en konkret handlingsplan med de tre punkterna ovan för Kolmårdens delfiner.”

Skriv på vår namninsamling för att ge Kolmårdens delfiner välförtjänt ledighet från stressiga shower och högljudd publik:

Skriv på 

Vårt brev till Parks & Resorts

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Under perioden 21–26 april 2022 intervjuades 1012 personer, 18–79 år.

 

En färsk Novus-undersökning visar att våra krav har starkt stöd hos svenska folket.

Läs mer..