People try to move a cow as it sits in the rubble of destroyed buildings following an earthquake, 2018 in Palu, Indonesia

Nödhjälp på väg till tsunamidrabbade ön Sulawesi

Nyheter

Vårt katastrofteam nådde igår fram till södra Sulawesi via huvudstaden Jakarta. De kommer idag att försöka ta sig till det område på ön Sulawesi där en kraftig tsunami i fredags slog hela samhället i spillror.

Foto: Carl Court/Getty Images ASIAPAC/Getty images/AFP

Våra medarbetare har med sig hundfoder och medicinsk utrustning för att i ett första skede kunna behandla akuta skador. Med största sannolikhet kommer de att träffa på skadade hundar, getter och nötkreatur.

Transporterna till området är begränsade och vårt team tror att det kommer att ta en till två dagar att nå Palu City. På söndag hoppas de att de har kunnat skapa sig en tydligare bild över läget och hur stor insats från vår sida som behövs.

Dr. Naritsorn Pholperm (Nort), vår medarbetare på plats beskriver sina första intryck:

”Nu är det 24 timmar sedan vi landade i södra Sulawesi. Jag har träffat ordföranden för den lokala veterinärorganisationen som gärna vill ta hjälp av oss för att skydda de drabbade djuren. Han visade också stort intresse för vårt koncept att långsiktigt bygga ett bättre skydd för djuren vid katastrofer. Något som kan bli aktuellt vid en senare återuppbyggnadsfas. Det finns mycket att göra för att förbättra skyddet vid katastrofer för djuren här, och World Animal Protection har kunskapen och erfarenheten att göra det."

Han fortsätter:

"Hittills är det endast humanitära hjälparbetare som har nått fram till ”Ground Zero”, Palu City. Makassar, där vi befinner oss nu, är transitområde för organisationer och hjälparbetare som försöker nå fram till området för att kunna utföra sitt arbete.

Många boende i Makassar har släktingar i Palu och de väntar fortfarande oroligt på att höra ifrån sina familjemedlemmar. De är tacksamma över all den hjälp som strömmar hit från hela världen. Hotellet vi bor på är fullbelagt av hjälparbetare. Den humanitära hjälpen har prioritet i detta stadie, även veterinärerna på veterinärstationen hjälper till att packa hjälp-paket åt den drabbade befolkningen.

World Animal Protection verkar vara den första djurvälfärdsorganisationen på plats. Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa människorna och deras djur på bästa sätt.”

Vill du bidra till vårt arbete för att rädda katastrofdrabbade djur?

Ge en gåva idag

Fakta om tsunamin

En jordbävning med en magnitud på 7,5 drabbade den indonesiska ön Sulawesi, fredagen den 28 september. Jordbävningen orsakade också en förödande tsunami med vågor på över 3 meter. Hittills har över 1400 personer rapporterats döda, och ytterligare hundratals saknas fortfarande.

Mer än 66 000 hem förstördes av tsunamin och över 200 000 människor är i akut behov av hjälp. I Palu, en liten stad cirka 1500 km nordöst om Jakarta, är förlusterna fortfarande okända eftersom alla kommunikationer ligger nere. Broar har rasat och vägarna är förstörda eller blockerade av jordskred.

Mer än 25 länder har erbjudit sitt stöd efter att Indonesiens President Joko Widodo efterlyst internationell hjälp.

World Animal Protection verkar vara den första djurvälfärdsorganisationen på plats. Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa människorna och deras djur på bästa sätt.

Läs mer..