pangolin

G20 – Ta ansvar för djurs och människors hälsa

Nyheter

Helgens G20-möte i Italien blev en stor besvikelse. De allvarliga problemen i handeln med vilda djur och livsmedelsindustrin togs inte ens upp. Tillsammans med djurskyddsorganisationerna Four Paws och Humane Society International uppmanar vi G20 att tänka om.

Steve McIvor, högsta chef för World Animal Protection, säger:

"Vi är bestörta över att ännu ett G20-toppmöte har avslutats utan att världens ledare har tagit ställning – och än mindre agerat – för djur, människor och planeten. Djurfabrikerna och handeln med vilda djur bär en stor del av skulden för spridning av sjukdomar som covid-19 – och det uppmärksammades inte alls.”

g20-wildlife-trade-twitter

Farlig passivitet

Vi hade stora förhoppningar på en förändring för djuren, efter G20:s ställningstagande på toppmötet i november förra året. Då betonades vikten av förebyggande åtgärder för att skydda världen från framtida pandemier.

För att lyckas med det, måste världen ta itu med de stora smittoriskerna som handeln med vilda djur och djurfabrikerna innebär. Tyvärr har G20 inte gjort den kopplingen, trots vårt intensiva arbete för att få upp frågan på dagordningen. Vi har haft kontakter med både ordförandelandet Italien och regeringar i andra medlemsländer.

G20:s bristande engagemang är en farlig passivitet, som inte bara lämnar djuren åt sina öden i grymma verksamheter. Inaktiviteten ökar också risken för att en ny – och kanske ännu värre – pandemi ska spridas. Det lidande som djuren utsätts för är en tickande bomb för en ny global smittspridning.

g20-wildlife-trade-twitter

Samarbete för förändring

World Animal Protection fortsätter nu tillsammans med djurskyddsorganisa­tionerna Humane Society International och Four Paws att uppmana G20 att stoppa handeln med vilda djur.

G20-länderna måste få upp ögonen för hur allvarlig situationen är och agera så fort som möjligt. Nästa år kommer Indonesien att ta över ordförandeklubban i G20 från Italien. Förhoppningsvis kan det bytet leda till en mer konstruktiv dialog och konkreta åtgärder för att förändra situationen.

Steve McIvor säger:

”G20 har stuckit huvudet i sanden när det gäller att förebygga pandemier. World Animal Protection uppmanar nu Indonesien att som nytt ordförandeland ta initiativ till ett stopp för handeln med vilda djur och en avveckling av djurfabrikerna i livsmedelsindustrin. Att fortsätta att ignorera de här grymma, destruktiva verksamheterna, innebär att världen lämnas vidöppen för nästa pandemi.

Läs vår rapport (på engelska)
 

”Fuelling the pandemic crisis: Factory farming and the rise of superbugs"

Vi fortsätter nu tillsammans med djurskyddsorganisa­tionerna Humane Society International och Four Paws att uppmana G20 att stoppa handeln med vilda djur.

Läs mer..