Wildlife Heritage Areas: Nytt världsprojekt ska skydda djur och natur

Wildlife Heritage Areas: Nytt världsprojekt ska skydda djur och natur

Nyheter

World Animal Protection och World Cetacean Alliance presenterar i dag ett samarbete för att skydda djur och natur över hela världen. I helt unika Wildlife Heritage Areas får vilda djur leva i sina naturliga livsmiljöer och här tillåts bara djurvänlig turism, som bland annat stöds av Ving.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är en viktig satsning för att skapa ett globalt alternativ till den traditionella turistindustrin, där vilda djur hålls i fångenskap i onaturliga miljöer. Förutom att de tränas för att ha närkontakt med människor och roa besökare, kan de dessutom tvingas leva i trånga burar, små bassänger eller vara fastkedjade. I Wildlife Heritage Areas är det de vilda djurens välfärd och att bevara deras naturliga livsmiljöer som står i fokus. De här områdena får därmed en kvalitetsstämpel, som gör dem till perfekta resmål för Ving och andra ansvarsfulla resebolag som vill bidra till en mer djur- och naturvänlig värld”.

Både havs- och landreservat

Wildlife Heritage Areas är ett världsomspännande samarbete som startats av World Animal Protection och World Cetacean Alliance. Konceptet bygger vidare på framgången med Whale Heritage Sites. 

Wildlife Heritage Areas: Nytt världsprojekt ska skydda djur och natur

Det påbörjades 2015 av World Cetacean Alliance, med syfte att skapa reservat för att skydda valar och delfiner. World Animal Protection stödjer sedan 2019 det här arbetet med att upprätta djurvänliga havsreservat.

Och nu har turen också kommit till landlevande djur, i och med att vi lanserar Wildlife Heritage Areas. Tanken är att de här två samarbetsorganisationerna successivt ska gå ihop, så att de Whale Heritage Sites som redan finns också blir Wildlife Heritage Areas.

Tre grundkriterier

De ansvariga för Wildlife Heritage Areas ska följa verksamhetsplaner som utgår från tre grundkriterier:

1.    Respektfull samexistens – människor ska ha en ansvarsfull inställning till djur och natur i området. 
2.    Kulturell betydelse – djur och natur i området ska ha stor betydelse för en kultur eller ett folk och vara en viktig del av områdets identitet.
3.    Hållbar förvaltning – de ansvariga ska motverka negativa effekter av mänsklig påverkan på djur och natur i området.

För att bli ett Wildlife Heritage Area måste en kandidat gå igenom en ansökningsprocess som leds av samarbetsorganet Wildlife Heritage Network. I det här nätverket ingår frivilligorganisationer, experter på djur och natur och djurvänliga reseföretag – exempelvis Nordic Leisure Group med svenska Ving – som bidrar till att människor på olika orter ska kunna skydda djur och natur där.

Wildlife Heritage Areas: Nytt världsprojekt ska skydda djur och natur

Statusen som Wildlife Heritage Area gäller under tre år – förutsatt att de ansvariga för området ser till att överenskomna planer följs. Efter tre år måste en ny verksamhetsplan upprättas och godkännas, för att området ska få ha kvar sin status i ytterligare tre år.

Aktuella Wildlife Heritage Areas

För närvarande har fyra områden status som Wildlife Heritage Areas:
•    Santa Barbara Channel Whale Heritage Area i USA
•    Madeira Whale Heritage Area i Portugal
•    Plettenberg Bay Whale Heritage Area i Sydafrika
•    Algoa Bay Whale Heritage Area i Sydafrika

Ytterligare fyra områden har kandidatstatus och är därmed nära att utses till Wildlife Heritage Areas:
•    Amazon Night Monkey Heritage Area i Peru och Colombia
•    Amazon Uakari Heritage Area i Brasilien
•    Apennines Marsican Bear Heritage Area i Italien
•    Whitsundays Whale Heritage Area i Australien

Mer information om Wildlife Heritage Areas:
https://www.wildlifeheritageareas.org/

 

Vill du vara med och skapa en djurvänligare värld?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja jag vill hjälpa djur!

Läs mer..