Hoved af ozelot til salg på marked i Peru

Brutal djurhandel i Peru kan starta nästa pandemi

Nyheter

World Animal Protection avslöjar i en ny rapport den grymma handeln med vilda djur i Peru. Rapporten konstaterar att Peru nu är ett högriskområde för spridning av allvarliga sjukdomar mellan vilda djur och människor.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Rapporten Risky Business visar tydligt varför vi måste stoppa den här hänsynslösa och hälsofarliga handeln med vilda djur. Den cyniska behandlingen av djuren är ett allvarligt hot mot djurens välfärd, biologisk mångfald och människors hälsa. World Animal Protection uppmanar därför G20-länderna att uttala sig för ett globalt förbud mot handeln under sitt möte i Rom, nu i slutet av månaden.”

Anaconda til salg

Undersökningen är fokuserad på förhållandena på Belén-marknaden och andra mindre marknader i staden Iquitos i Peru, där vilda djur bjuds ut till försäljning. Iquitos är den största utomhus­marknaden för vilda djur i den peruanska delen av Amazonas, med försäljning av över 200 olika djurarter. Enligt Internationella naturvårdsunionen ICUN:s klassificering av hotade djur, är omkring en tiondel av arterna på marknaderna här akut utrotningshotade och drygt en tredjedel minskar i antal i naturen.

Kommersiell handel med vilda djur på marknader som de i Iquitos är förbjuden i Peru. Men enligt den peruanska polisen är det svårt att komma åt den illegala verksamheten på marknaderna, eftersom säljarna ofta byter försäljningsplats och är skickliga på att smita undan för att inte bli gripna.

Anaconda til salg

Högriskmarknad

Vilda djur anses vara smittkällan för åtminstone 70 procent av alla sjukdomar som sprids mellan djur och människor. World Animal Protections experter oroas över att Iquitos måste betraktas som en högriskmarknad för spridning av dödliga sjukdomar, som Covid-19, SARS och Ebola.

Det stora antalet vilda djur som finns på marknaderna, ohälsosamma förhållanden, många besökare och utländska kontakter, gör att Peru kan bli startpunkten för en allvarlig internationell smittspridning, som covid-19-pandemin.

Lina Dahl säger:

”För många människor i området är sådana här marknader viktiga mötesplatser för deras försörjning. Den stora genomströmningen av besökare ökar risken för smittspridning både i Peru och i andra länder. Handeln med vilda djur drivs på av lokal efterfrågan, men djur från Latinamerika är också eftertraktade av köpare runt om i världen. Peru är en av de största exportörerna i världen av levande reptiler.”

Anaconda til salg

Hänsynslös behandling

Vilda djur som jaguarer, apor, sengångare, delfiner, sköldpaddor, papegojor och ormar bjuds ut till försäljning i Iquitos. Djurens säljs ofta som kött, men också som husdjur, lyxprodukter och för traditionell medicinsk och magisk användning. En del djur slaktas direkt på plats.

Den hänsynslösa behandlingen av djuren ökar riskerna för smittspridning. På marknaden hittades bland annat döda apor som fått sina inälvor utskurna, högar av kött från olika däggdjur, avhuggna klor från sengångare och fåglar som stängts in små trånga burar.

Lina Dahl säger:

“De vilda djur som finns på de här marknaderna har utsatts för fruktansvärda grymheter. Från att de fångas in i naturen, via påfrestande transporter till brutal slakt eller att de tvingas leva resten av sina liv i fångenskap. Många djur dör eller blir sjuka av de påfrestningar de utsätts för i den här brutala handeln.”

Anaconda til salg

Varningar från FN och WHO

Handeln med vilda djur har blivit ett stort globalt bekymmer, som skapar oro både inom FN och WHO. För att undvika framtida pandemier rekommenderar FN ett förbud mot marknader som de i Iquitos. Världshälsoorganisationen WHO har utfärdat riktlinjer för minimering av hälsoriskerna, i samband med försäljning av djur på traditionella marknader.

Vår rapport visar att säkerheten på marknaderna i Iquitos är mycket bristfällig, när det gäller risken för allvarlig smittspridning mellan vilda djur och människor. Hittills har inte mycket gjorts, trots covid-19-pandemin och de skarpa varningarna från FN och WHO.

Lina Dahl säger:

“Det innebär en allvarlig hälsorisk, när djur trängs ihop i smutsiga burar och döda djurkroppar inte tas om hand. Den här typen av marknadsplatser blir smitthärdar, där sjukdomar lätt kan spridas. Vi måste lära oss av historien, att många sjukdomar som spridits mellan djur och människor har berott på just sådant här utnyttjande av vilda djur. Covid-19 är ett tydligt och tragiskt exempel, som fortsätter att skörda liv.”

Anaconda til salg

Kraftfulla åtgärder

Mot bakgrund av vad som framkommer i rapporten vill World Animal Protection se kraftfulla åtgärder för att stoppa den grymma handeln med vilda djur, och därmed också de smittorisker den leder till:

  1. Perus regering måste öka sina ansträngningar för att stoppa handeln med vilda djur. Det kommer att krävas informationskampanjer riktade till allmänheten, mer resurser till rättsvårdande myndigheter för att komma åt den illegala handeln och omställningsinsatser, för att skapa alternativa inkomstkällor för dem som i dag är ekonomiskt beroende av handeln med vilda djur.
  2. Världens största ekonomier i G20-gruppen måste verka för ett globalt förbud mot handeln med vilda djur. På sitt möte i Rom 30–31 oktober bör G20 tydligt ta avstånd ifrån den här destruktiva handeln, för att skapa en tryggare framtid för både djur och människor.
  3. Vi uppmanar konsumenter att varken köpa eller sälja vilda djur och att inte heller på något annat sätt bidra till den här handeln, exempelvis genom att inte delta i aktiviteter som innebär att vilda djur utnyttjas inom turistbranschen.

 

Rapport: Risky Business

Läs mer..