Upptäck vargar i det vilda

Risk att nya EU-regler kan försvaga vargens skyddsstatus

Nyheter

EU-kommissionen öppnar nu upp för att eventuellt försvaga vargarnas skyddsstatus och därmed utmana deras framtidsutsikter. Vi och Eurogroup for Animals, som vi är medlem i, anser att det här är helt fel väg att gå.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger: 

”Fokus måste ligga på att skapa bra levnadsförhållanden för vilda djur och samtidigt underlätta för djurägare att skydda tamdjur från rovdjursangrepp. Utgångspunkten för EU:s Art- och habitatdirektiv är att skapa bra levnadsvillkor för de vilda djuren. Att öppna upp för att eventuellt försvaga skyddsstatusen för vargar rimmar illa med den ambitionen. Varför inriktar sig EU-kommissionen inte i stället i större utsträckning på samexistens och förebyggande insatser, som skyddsåtgärder för tamdjur? Det skulle vara mer i linje med en modern och ansvarstagande syn på vilda djur”.

Hot mot livskraftig vargstam

Bakgrunden till översynen av regelverket för vargar är att EU-kommissionen oroar sig för att det ökade antalet vargar i Europa ska skapa problem för lantbrukare och jägare. 

Men trots ökningen är den europeiska vargstammen fortfarande sårbar, inte minst den skandinaviska populationen. Om vargens skyddsstatus försvagas, skulle det allvarligt kunna undergräva EU:s åtgärder för att skapa och bibehålla en livskraftig vargstam.

Samtidigt som en livskraftig vargstam ska vara utgångspunkten, finns det dessutom redan i dag möjlighet till undantag från den starka skyddsstatusen i krissituationer, när inga andra alternativ fungerar. Generellt sett utgör de omkring 19 000 vargarna i EU ett mycket litet hot mot tamdjur och människor. 

Respektfull samexistens 

Sandra Jönsson säger:

”Europa har plats för både levande, livskraftiga vargpopulationer och tamdjur – det ena utesluter inte det andra. Att se vargar som ett problem som ska elimineras med allt intensivare jakt och sämre skyddsstatus är långt ifrån lösningen. Vilda djur som vargar har ett egenvärde och rätt att leva goda liv och de bidrar dessutom till biologisk mångfald och balans i sina ekosystem. Stora rovdjur som vargar är också populära turistmagneter, som gynnar viltturism och därmed även en levande landsbygd”. 

Under de senaste 30 åren har EU-kommissionens LIFE-program finansierat över 80 projekt som visar hur en framgångsrik samexistens kan se ut. Här ingår åtgärder som att skydda tamdjur med hjälp av vakthundar och inhägnader. 

De här åtgärderna har visat sig vara mer effektiva för att skydda tamdjur än att enbart skjuta vargar. Vi förespråkar en större satsning på sådana skyddsåtgärder – för en respektfull samexistens mellan människor, tama och vilda djur.

Var med och skapa en djurvänligare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 

Att se vargar som ett problem som ska elimineras med allt intensivare jakt och sämre skyddsstatus är långt ifrån lösningen.

Läs mer..