Elephant performing and being ridden at tourist attraction

Är TripAdvisor äntligen beredda att agera för vilda djur?

Nyheter

Efter att ha frågat i ett år och fått över 330 000 människor att kräva handling, fick vi nyligen till ett möte med TripAdvisor. Vi diskuterade hur de kan hjälpa till att skydda vilda djur som plågas i turistindustrin.

‘Åtar sig att undersöka’

TripAdvisor sade att de “åtar sig att undersöka [frågan] på ett eftertänksamt och ansvarsfullt sätt för att skydda vilda djur”. De ska sätta ihop en arbetsgrupp.

Detta är ett framsteg. Naturligtvis är det bara ett trevande första steg men det är ett steg i rätt riktning och vi välkomnar det. Vi har kommit överens om att dela information om grymheterna som pågår i underhållning med vilda djur och ge exempel på bra turistanläggningar, som det rumänska björnreservatet vi finansierar och samarbetar med. Läs gärna mer om Zarnesti-reservatet, som firade tio år i höstas.

Vi har också erbjudit dem vår djurvälfärdsexpertis för att stödja deras arbetsgrupp i hur de kan hjälpa till att skydda vilda djur och bidra till att utveckla ett WildlifeLeaders-program, liknande deras GreenLeaders, som belönar boende som är bevisat miljövänligt.

Läs mer om deras senaste uttalande i denna artikel i en internationell resetidning.

Inga utfästelser för att göra något för vilda djur

TripAdvisors ‘åtagande att undersöka’ är inte en utfästelse till någon särskild handling för vilda djur. Företaget fortsätter att marknadsföra och sälja biljetter till attraktioner med dålig djurvälfärd. De har inte lovat att göra något konkret för att skydda vilda djur.

Detta trots informationen som vi har försett dem med och de hundratusentals människor som visat sitt ogillande mot TripAdvisors agerande genom att skriva vår namninsamling.

Vid mötet var TripAdvisor inte beredda att uppge någon tidsplan för översynen och sade till och med att det kunde ta år.

Vi kan inte stå och se på när ytterligare tusentals vilda djur lider och dör medan TripAdvisor ‘undersöker’ problemet. Därför ber vi er att fortsätta stödja vår kampanj.

Du kan hjälpa till att få TripAdvisor att ta sitt ansvar för affärstransaktioner som marknadsför och tjänar pengar på misshandel av vilda djur genom att skriva under vår namninsamling och dela den med dina vänner, kolleger och släktingar – alla du känner – och berätta varför det är viktigt för dig, och be dem bli en del av den växande rörelsen med över 330 000 människor.

Läs TripAdvisors tidigare svar på vår kampanj och vad de hade att säga om den. 

TripAdvisor sade att de “åtar sig att undersöka [frågan] på ett eftertänksamt och ansvarsfullt sätt för att skydda vilda djur.

Läs mer..