I år har vi skyddat djur som drabbats i katastrofer under 55 år

I år har vi skyddat djur som drabbats i katastrofer under 55 år

Nyheter

För drygt fem decennier sedan fanns inte någon organisation som räddade djur under katastrofer.

John Walsh vid organisationen International Society for the Prevention of Cruelty to Animals, som den då hette, ledde för första gången katastrofarbete med en räddningsaktion i Surinam kallad ‘Operation Gwamba’ . Han räddade 10 000 djur när floden översvämmades.

John Walsh berättar: “En av våra tumregler när vi valde ut projekt var att göra största möjliga nytta för så många djur som möjligt, under så lång tid som möjligt.”

Över 250 insatser världen över

Under dessa 55 år har World Animal Protection gjort över 250 insatser och skyddat över 8 miljoner djur runtom i världen. Katastrofteamen har tagit sig fram till jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott, cykloner och skeppsvrak men även till konflikthärdar i exempelvis Bosnien, Rwanda och Afghanistan.

Runt en miljard människor beräknas vara beroende av djur för mat, transport och inkomster. När djur dör under katastrofer kan det ha ödesdigra följder för ägarna.

1021533

Våra katastrofteam förser djuren med mat, vatten, veterinärvård, medicin och annan nödhjälp – de evakuerar också vid behov och förenar djur som skiljts från sina ägare.

Gerardo Huertas, som är global chef över katastrofarbetet på World Animal Protection utbildades av John Walsh för 35 år sedan. Han säger: 

“Djuren är de glömda offren i katastrofer. Miljoner av dem lider och dör i onödan varje år. De upplever samma hemska saker som människor: skador, svält, törst, sjukdom och stress.”

1023388_0

#Don´t forget them

“Tyvärr är vårt katastrofarbete mer relevant än någonsin i och med klimatförändringarna som leder till extremt väder. Att hjälpa djuren är viktigt även för människor eftersom djuren har en stor roll att spela I många samhällen, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige och fortsätter:

“Det som lönar sig allra mest är förberedande arbete. För att fira våra 55 år lanserar vi en kampanj, #don´t forget them, som ska uppmuntra regeringar, internationella organ och lokala myndigheter att ta med djuren i sina beredskapsplaner. “

1024569

I arbetet mot katastrofer ingår:

  • politisk påverkan och kampanjer för att få in djuren i strategier för katastrofhantering
  • leda utbildningar tillsammans med staten och lokala myndigheter
  • utbilda samarbetsorganisationer i djurräddning och katastrofhantering genom workshops och PrepVet, en digital kurs som World Animal Protection tagit fram
  • lära djurägare i särskilt utsatta områden hur de ska ta hand om sina djur

Tyvärr är vårt katastrofarbete mer relevant än någonsin i och med klimatförändringarna som leder till extremt väder.

Läs mer..