Kameraövervakning behövs på slakterierna!

Kameraövervakning behövs på slakterierna

Nyheter

Efter avslöjandet imåndags i TV4 om hur djur plågas och misshandlas på slakteri i Sverige kräver nu World Animal Protection att djurskyddskontrollerna skärps och att regeringen ser till att kontrollmyndigheterna får möjlighet att använda sig av kameraövervakning.

Avslöjandet i TV4 bygger på  material som Djurrättsalliansen tagit fram genom att deras aktivister har gått in i slakteriet och satt upp övervakningskameror. Metoden är olaglig, men TV4Nyheterna har ansett att bildernas innehåll är tillräckligt för att de skulle visa dem

"Det som djuren utsattes för på slakteriet är fullständigt oacceptabelt och drar en skam över Sverige. Även den attityd som slakteriet hade och som verkade gå ut på att regler endast ska följas om kontrollanter är i lokalerna är fullständigt oacceptabel", säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige

World Animal Protection kräver nu att regeringen skyndsamt ser till att ändra lagstiftningen så att kontrollmyndigheterna får rätt att kameraövervaka slakterier och även andra kontrollobjekt som omfattas av djurskyddslagen.

I andra länder i Europa förekommer det att slakterier kameraövervakas. Det är ett steg som är helt nödvändigt att Sverige också tar.

World Animal Protection riktar även en uppmaning till hela lantbruksnäringen, handeln, KRAV och till Svenskmärkning AB (som äger märket ”Från Sverige”) att agera.

"Ni sitter på möjligheten att kräva rejäla skärpningar och det ligger också i ert intresse att agera för bättre övervakning. Är det till exempel rimligt att produkter som kommer från ett slakteri som behandlar djur på det sätt vi såg i TV4 igår ska kunna märkas med ”Från Sverige”?"

Bli månadsgivare 

Toppbild från inslag i TV4. 

 

Läs mer..