Gruppeopstaldede søer kan bevæge sig omkring og socialisere med hinanden. Billedet er fra et svineopdræt med løsdrift i UK.

Teknologin ger brasilianska suggor bättre liv

Nyheter

Med ett innovativt utfodringssystem kan suggor komma ut från sina trånga bås och röra sig fritt med andra grisar. En grisfarm i Brasilien visar vägen för övriga grisuppfödare i landet.

Miunca Farm i Brasilien föder upp 100 000 grisar årligen. Tidigare levde alla farmens avelssuggor dåliga liv i små bås. Under en tjänsteresa till Spanien under 2009 fick farmens ägare, Rubens Valentini, upp ögonen för ny teknologi som har förbättrat suggornas liv avsevärt.

Utfodringen det stora problemet

”Jag hade flera gånger tidigare försökt låta suggorna gå i lösdrift,” berättar Rubens. ”Men problemet var att det var omöjligt att kontrollera hur mycket de åt. De började konkurrera om maten, så alla fick inte tillräckligt och det ledde till att de födde färre grisar. Det blev också mycket stora viktskillnader mellan de olika kullarna. När suggorna lever i sitt eget lilla bås är det lättare att se till att de får rätt näring.”

1016479

Miunca Farm ligger på toppen av en backe med en fantastisk utsikt

I Spanien hittade Rubens lösningen på utfodringen: Ett elektroniskt fodersystem. 

Suggorna hölls i grupp i stora bås med ett särskilt utfodringsområde. Här kunde suggorna komma in en åt gången genom en lucka som aktiverades av ett elektroniskt chip. Här hade varje sugga sitt eget nummer, så utfodringsmaskinen visste precis vad hon hade ätit eller inte ätit. På så sätt fick varenda sugga precis den mängd mat och den näring som hon behövde.

Glada och lugna suggor

Rubens hade till första omgången bara tillräckligt med kapital för att ställa om för hälften av sina suggor till ett system i grupp med elektronisk utfodring. Men i dag håller han på att lägga om hela produktionen till lösdrift. Snart kommer samtliga 3 700 suggor på Minuca Farm att kunna röra sig fritt i grupphållning – till stor glädje för Rubens fru Clea, som också arbetar på farmen.

”Suggorna är mycket gladare när de får vara tillsammans. Det är härligt att se dem gå omkring och bli vänner med de andra suggorna. De är mycket lugnare än suggorna i de små båsen. För mig låter det som att de gråter, det gör mig så ledsen,” säger Clea.

1016481

Clea och Rubens Valentini

Ett gott föredöme – fler följer efter

Rubens var först i Brasilien med att använda den nya teknologin och i dag är Miunca Farm en av de modernaste grisfarmerna i Brasilien. Rubens har därmed visat andra grisuppfödare att man kan ta ut suggorna från deras små bås och fortfarande ha en lönsam produktion.

Miunca Farm får många besök av andra grisproducenter, som gärna också vill gå över till lösdrift men är tveksamma till om det kan fungera. Tack vare Rubens goda exempel och vårt lobbyarbete har bland andra BRF, Brasiliens största grisproducent, utlovat att hålla alla sina suggor i grupp i framtiden.

”I början trodde de andra grisuppfödarna att jag var blivit galen, men nu har många följt efter,” berättar Rubens. ”Man måste ju få ett överskott. Dessvärre kan man inte bara tänka på grisens välfärd, ens företag måste också vara ekonomiskt hållbart.”

Läs mer om vad vi gör för världens suggor

Läs mer om hur grisarna har det (rapport på engelska)

Toppbild: En avelssugga på en grisfarm med grupphållning i EU

Suggorna är mycket gladare när de får vara tillsammans. Det är härligt att se dem gå omkring och bli vänner med de andra suggorna.