Grisar i världen

Uppfödningen av grisar tillhör en av de mest intensiva inom den industrialiserade djuruppfödningen.

De urusla villkoren för grisarna leder till att de utvecklar beteendestörningar och att de får problem med hälsan. Hälsoproblemen leder i sin tur till att mycket antibiotika används.

Tre av fyra suggor tvingas leva merparten av sina liv i burar, många av dem är inte större än ett kylskåp. Ofta fixeras suggorna så att de inte ens kan röra sig.

De används som maskiner. När suggan har fött sina kultingar får de bara stanna kvar hos henne några få veckor. Kultingar stympas grymt utan bedövning. Deras svansar klipps bort, tänderna klipps och hangrisarna kastreras utan bedövning. 

Under tiden grisarna växer sig stora hålls de ofta trångt och mörkt. De tvingas ibland till och med att ligga i sin egen avföring (grisar är naturligt renliga av sig). De hemska villkor som de tvingas leva under leder till att de utvecklar beteendestörningar, de kan börja bita på varandras svansar, bita på gallret på burarna och de är väldigt stressade. Under dessa villkor drabbas de av sjukdomar och infektioner.

Grisar inom EU

EU har minimibestämmelser (direktiv) för hur grisar ska hållas. Alla medlemsländer är skyldiga att leva upp till dessa. Bestämmelserna säger bland annat att dräktiga grisar ska hållas lösgående i grupp och att rutinmässig svansklippning inte ska förekomma. Tyvärr är det idag många medlemsländer som inte lever upp till reglerna. I flera länder klipps till exempel grisarnas svansar rutinmässigt.

Inom EU finns det även en deklaration (överenskommelse mellan olika aktörer) med riktlinjer om att kastrering av obedövade griskultingar ska avvecklas.

Grisar i Sverige

I Sverige har vi en djurskyddslag som innebär att grisar inte får fixeras. De ska också ha tillgång till halm. Det är inte heller tillåtet att klippa svansarna på griskultingar eller att klippa deras tänder. I Sverige är det inte heller tillåtet att kastrera griskultingar utan bedövning.

Antibiotika

Den intensiva industriella djurhållningen leder till att djur blir sjuka eftersom de inte kan bete sig naturligt. I många länder ger man därför grisarna antibiotika rutinmässigt. Detta leder i sin tur till större risker för oss människor, eftersom risken för antibiotikaresistens ökar. Redan nu dör cirka 700 000 människor varje år av bakteriella infektioner som inte kunnat behandlas med antibiotika, på grund av resistens.

Antibiotikaanvändningen varierar kraftigt mellan olika länder. Sverige är ett av de länder i världen som har den lägsta antibiotikaanvändningen inom djurproduktion.

Raise Pigs Right

Genom vår kampanj Raise Pigs Right arbetar vi för att förbättra grisarnas liv. Vi vill att alla grisar ska få röra sig fritt och få leva tillsammans med andra grisar som de sociala djur de är. Burarna måste bort och fixeringen upphöra.

De ska ha halm att sysselsätta sig med och givetvis få ha kvar sin knorr på svansen. Suggor måste ha möjlighet att utföra de beteenden som är naturliga för dem i samband med att de ska föda, till exempel att bygga bo.

Redan nu jobbar vi i flera länder i världen, till exempel Kina, Thailand och Brasilien, och hjälper dem att utveckla sin djurhållning så att grisarna där kan bete sig naturligt. Vårt arbete leder till att miljontals grisar får bättre liv.

Vi påverkar livsmedelskedjor så att de ställer krav på de produkter som de handlar in, så att grisarnas välfärd gynnas. Vi informerar konsumenter så att de lättare ska kunna göra medvetna val. Vi kräver lagstiftning av politiker som säkerställer att grisarna ska få leva goda liv.

Rapport - grisar i världen